Pogodbena dokumentacija – Razpis Erasmus+ 2019

31. 5. 2019

SPLOŠNO

Erasmus+ SPLOŠNI POGOJI (KA1 in KA2 aktivnosti)

Vzorci sporazumov – splošno

Vzorec sporazuma Mono – en upravičenec
Priloga III Mono – vsa področja

Vzorec sporazuma Multi – več upravičencev
Priloga III Multi – vsa področja

 

KA1 - mobilnosti

Priloga III: Finančna in pogodbena pravila

Pojasnilo: Mono – en upravičenec in Multi – več upravičencev (konzorcij)


Priloga IV: Veljavne stopnje financiranja

Veljavne stopnje financiranja za KA101
Veljavne stopnje financiranja za KA102
Veljavne stopnje financiranja za KA104
Veljavne stopnje financiranja za KA103
Veljavne stopnje financiranja za KA107

Priloga V: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci mobilnosti – kliknite na svoje področje

KA2 - projekti

Pogodbena dokumentacija – Razpis Erasmus+ 2018

21. 5. 2018

SPLOŠNO

Erasmus+ SPLOŠNI POGOJI (KA1 in KA2 aktivnosti)

Vzorci sporazumov – splošno

Vzorec sporazuma Mono – en upravičenec
Priloga III Mono – vsa področja

Vzorec sporazuma Multi – več upravičencev
Priloga III Multi – vsa področja

KA1 - mobilnosti

KA1, UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV

Vloga za spremembo – preverite pri ustrezni akciji!

Priloga III: Finančna in pogodbena pravila

Pojasnilo: Mono – en upravičenec in Multi – več upravičencev (konzorcij)


Priloga IV: Veljavne stopnje financiranja

Veljavne stopnje financiranja za KA101
Veljavne stopnje financiranja za KA102
Veljavne stopnje financiranja za KA104
Veljavne stopnje financiranja za KA103
Veljavne stopnje financiranja za KA107

Priloga V: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci mobilnosti – kliknite na svoje področje

Poročanje KA1

Vmesno poročilo projektov mobilnosti KA103 (ROK: po porabi 70 % zneska prvega izplačanega predplačila in najkasneje 60 dni pred zaključkom projekta)
Obrazec za vmesno poročilo 2018 NOVO!

Vmesno poročilo KA107 (zahtevo za obrazec naslovite na vašega skrbnika projekta – poročilo se izpolnjuje preko orodja Mobility tool+)
ROK: po porabi 70 % zneska prvega izplačanega predplačila

Oddaja končnega poročila KA1 (KA101, KA102 in KA104)
Vaše končno poročilo bo vrednoteno glede na kriterije, določene v dokumentu KA1 Assessment criteria.

KA2 - projekti

Priloga III-KA2: Finančna in pogodbena pravila (z izjemo projektov med šolami)

Veljavne stopnje financiranja za KA2 (z izjemo projektov med šolami)

Priloga III – Finančna in pogodbena pravila za KA229 (projekti med šolami)

Priloga IV – Veljavne stopnje financiranja za KA229 (projekti med šolami)

Dokumenti za vodenje projekta in poročanje

Zahtevek za spremembo pogodbe KA2
Zahtevek za spremembo pogodbe KA2 – finančne tabele

Pogodbena dokumentacija – Razpis Erasmus+ 2017

26. 5. 2017

SPLOŠNO

Erasmus+ SPLOŠNI POGOJI (KA1 in KA2 aktivnosti)

Vzorci sporazumov – splošno

Vzorec sporazuma Mono – en upravičenec
Priloga III Mono – vsa področja

Vzorec sporazuma Multi – več upravičencev
Priloga III Multi – vsa področja

KA1 - mobilnosti

KA1, UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV

spletni Obrazec za spremembo pogodbe KA1

Priloga III: Finančna in pogodbena pravila

Pojasnilo: Mono – en upravičenec in Multi – več upravičencev (konzorcij)


Priloga IV: Veljavne stopnje financiranja

Veljavne stopnje financiranja za KA101
Veljavne stopnje financiranja za KA102
Veljavne stopnje financiranja za KA104
Veljavne stopnje financiranja za KA103
Veljavne stopnje financiranja za KA107

Priloga V: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci mobilnosti – kliknite na svoje področje

Vzorci za področje šolskega izobraževanja, KA101

Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje (SI, 2017)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje (EN, 2017)
Program mobilnosti osebja šolsko področje (2017)
Zaveza kakovosti (šolsko izobraževanje, EN)

Vzorci za področje poklicnega izobraževanja, KA102

Vzorci za področje izobraževanja odraslih, KA104

Vzorci za področje visokega šolstva, KA103

Poročanje KA1

Vmesno poročilo projektov mobilnosti KA103 (ROK: po porabi 70 % zneska prvega izplačanega predplačila)

Vmesno poročilo KA107 (zahtevo za obrazec naslovite na vašega skrbnika projekta – poročilo se izpolnjuje preko orodja Mobility tool+)
ROK: po porabi 70 % zneska prvega izplačanega predplačila

Oddaja končnega poročila KA1 (KA101, KA102 in KA104)
Vaše končno poročilo bo vrednoteno glede na kriterije, določene v dokumentu KA1 Assessment criteria.

Navodila za poročanje KA103 – SMP in dodatek
Kriteriji za ocenjevanje končnih poročil KA103

KA2 - projekti

Pogodbena dokumentacija – Razpis Erasmus+ 2016

25. 5. 2016

SPLOŠNO

KA1 - mobilnosti

KA1 – UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV

spletni Obrazec za spremembo pogodbe KA1 <- NOVO! 8.1.2018

Priloga IV: Veljavne stopnje financiranja

Veljavne stopnje financiranja za KA103
Veljavne stopnje financiranja za KA107
Veljavne stopnje financiranja za KA101
Veljavne stopnje financiranja za KA102
Veljavne stopnje financiranja za KA104

Priloga V: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci mobilnosti


Dokumenti za poročanje in management projekta

Zahtevek za spremembo pogodbe KA1

Rok za oddajo VMESNEGA POROČILA je po porabi 70 % zneska prvega izplačanega predplačila

Rok za oddajo KONČNEGA POROČILA je:

  • 30. 11. 2017 (16 mesečni projekti) oz.
  • 31. 7. 2018 (24 mesečni projekti)

Poročanje KA1


Vmesno poročilo KA103
(ROK: po porabi 70 % zneska prvega izplačanega predplačila)
Vmesno poročilo KA107

Navodila za pripravo končnega poročila (KA101, KA102 in KA104)
Vaše končno poročilo bo vrednoteno glede na kriterije, določene v dokumentu KA1 Assessment criteria.

Kriteriji za ocenjevanje končnih poročil KA103

NAVODILO ZA POROČANJE: Vnos mobilnosti tipa SMP v MT+ v primeru udeležencev iz okolij z manj možnostmi

KA2 - projekti

Pogodbena dokumentacija – Razpis Erasmus+ 2015

20. 5. 2015

Erasmus+ SPLOŠNI POGOJI (KA1 in KA2 aktivnosti)
Splošni pogoji – en upravičenec (mono-beneficiary agreement)
Splošni pogoji – več upravičencev (multi-beneficiary agreement)

KA1 – UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV

spletni Obrazec za spremembo pogodbe KA1 <- NOVO! 8.1.2018

Priloga III: Finančna in pogodbena pravila – en upravičenec
Priloga III: Finančna in pogodbena pravila – več upravičencev (konzorcij)

Priloga IV: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci
Zahtevek za spremembo pogodbe KA1

KA1 POROČANJE

Akcija KA103 (mobilnost v visokem šolstvu) – POROČANJE
Drugo vmesno poročilo: ROK 30. 6. 2016 

Prvo vmesno poročilo: ROK 31. 1. 2016
Pogodbeniki projektov mobilnosti na področju visokega šolstva med programskimi državami (KA103 HE) generirajo, pripravijo in oddajo končno poročilo v orodju MT+. Končno poročilo bo vrednoteno  glede na kriterije zapisane v dokumentu Assessment criteria for the final beneficiary reports (ki ostajajo enaki kot v pogodbenem letu 2014). ROK je 30. 11. 2016 (16 mesečni projekti) oz. 31. 7. 2017 (24 mesečni projekti)
Navodila za pripravo končnega poročila 2015 – KA103 (datum dokumenta 14/10/2016)

Akcije KA101/KA102/KA104 – KONČNO POROČILO
Projekti mobilnosti posameznikov na področjih šolskega izobraževanja (SE), poklicnega izob. in usposabljanja (VET) ter izobraževanja odraslih (AE) (KA101, KA102 in KA104) pripravijo končno poročilo projekta preko orodja Mobility Tool (generirate ga v zavihku Reports). Prosimo vas, da pri pripravi konkretno in jasno odgovorite na vsa vprašanja in podvprašanja končnega poročila, saj bo NA na le na podlagi tega lahko podala končno oceno izvedenega projekta.
Navodila za pripravo končnega poročila 2015 (posodobljeno 16/08/2016)
Vaše končno poročilo bo vrednoteno glede na kriterije, določene v dokumentu KA1 Assessment criteria .

Akcija KA107 – merila ocenjevanja končnih poročil
KA107 Assessment Criteria for Final Beneficiary Reports (2015)
Gradivo z delavnice za pripravo končnega poročila

KA2 – STRATEŠKA PARTNERSTVA
Priloga III-Finančna in pogodbena pravila_KA2
Zahtevek za spremembo pogodbe KA2_2015

KA2 POROČANJE

spletni seminar – Uporaba Mobility Tool+ in poročanje

KA2 – obrazec za vmesno poročilo

Končno poročilo pogodbenik odda z uporabo orodja MobilityTool+. Vsa končna poročila se vrednotijo po kriterijih, skladnih s kriteriji ocenjevanja vlog. Najdete jih v dokumentu: Guideline of assessment of final beneficiary reports on KA2 Strategic Partnerships
Pogodbenikom priporočamo, da kriterije vzamejo v obzir tekom priprave končnega poročila projekta.

 

Pogodbena dokumentacija – Razpis Erasmus+ 2014

13. 6. 2014
Decentralizirane akcije

E+ Splošni pogoji, en upravičenec (MONO beneficiary)

E+ Splošni pogoji, več upravičencev (konzorcij, MULTI beneficiary)

Priloga III – finančna in pogodbena pravila, en upravičenec v okviru KA1

Priloga III – finančna in pogodbena pravila, več upravičencev v okviru KA1

Priloga III-Financna in pogodbena pravila _KA2

KA2 – Strateška partnerstva, vzorci pogodbene dokumentacije

KA2 – Strateška partnerstva, vzorec pogodbene dokumentacije (več partnerjev, MULTI-beneficiary)

KA2 – Strateška partnerstva med samo šolami, vzorec pogodbene dokumentacije

Strateška partnerstva – Zahtevek za spremembo pogodbe KA2SP

Najbolj pogosta vprašanja za pogodbenike, Strateška partnerstva

KA2 - POROČANJE


2014 KA2 VMESNO POROČILO
Obrazec izpolnite ob roku za vmesno poročilo, navedenem v pogodbi.
Če ob vmesnem poročilu še niste zaprosili za drugo predplačilo, morate po porabi 70% prvega izplačila zopet izpolniti zgornji obrazec in ga poslati NA. Po pregledu bo nato izvedeno naslednje izplačilo.

2014 KA2 – KONČNO POROČILO
Končno poročilo pogodbenik odda z uporabo orodja MobilityTool+. Vsa končna poročila se vrednotijo po kriterijih, skladnih s kriteriji ocenjevanja vlog. Najdete jih v dokumentu: Guideline of assessment of final beneficiary reports on KA2 Strategic Partnerships
Pogodbenikom priporočamo, da kriterije vzamejo v obzir tekom priprave končnega poročila projekta.

spletni seminar – Priprava in oddaja KONČNEGA POROČILA za projekte Erasmus+ ŠOLSKA PARTNERSTVA (29. 8. 2016)

KA1 – Projekti mobilnosti: Priloge k pogodbi

Projekti mobilnosti – POGOSTA VPRAŠANJA NOVO (3.2.2015)


Projekti učne mobilnosti posameznikov – Zahtevek za spremembo pogodbe KA1

KA1 - POROČANJE

Akcije KA101/KA102/KA104 – KONČNO POROČILO
Projekti mobilnosti posameznikov na področjih šolskega izobraževanja (SE), poklicnega izob. in usposabljanja (VET) ter izobraževanja odraslih (AE) (KA101, KA102 in KA104) pripravijo končno poročilo projekta preko orodja Mobility Tool (generirate ga v zavihku Reports). Prosimo vas, da pri pripravi konkretno in jasno odgovorite na vsa vprašanja in podvprašanja končnega poročila, saj bo NA na le na podlagi tega lahko podala končno oceno izvedenega projekta.
NAVODILA ZA PRIPRAVO KONČNEGA POROČILA 2014
Vaše končno poročilo bo vrednoteno glede na kriterije, določene v dokumentu KA1 Assessment criteria 2014.

Akcija KA103 (mobilnost v visokem šolstvu)
Prvo vmesno vsebinsko poročilo: ROK 31. 1. 2015
Drugo vmesno vsebinsko poročilo: ROK 30. 6. 2015
Tretje vmesno poročilo: ROK 31. 1. 2016 

NAVODILA ZA PRIPRAVO KONČNEGA POROČILA KA103 (različica 3)
Vaše končno poročilo bo vrednoteno glede na kriterije, določene v dokumentu KA103 FR Assessment Criteria.