Jean Monnet

Akcije poglavja Jean Monnet nudijo podporo poučevanju in raziskovanju s področja študij evropskih integracij po vsem svetu.

Podpora in financiranje sta namenjena visokošolskim institucijam in združenjem, ki se ukvarjajo z evropskimi integracijami. Osnovni namen akcij Jean Monnet, ki so namenjene izključno visokemu šolstvu, je promocija odličnosti na področju študij, poučevanja, raziskav in razvoja, evropskih integracij in spodbujanje dialoga med akademskim svetom in odločevalci na politični ravni.

Vse akcije Jean Monnet so centralizirane in jih koordinira Izvajalska agencija za kulturo, izobraževanje in avdiovizualno politiko (EACEA). Več informacij je dostopnih na njihovi spletni strani.

Akcije v okviru Jean Monnet programa

Jean Monnet moduli (JM Modules) so krajši programi poučevanja, tečaji ali posamezni predmeti s področja evropskih študij, ki se izvajajo na visokošolskih institucijah in nudijo podporo raziskovalni dejavnosti.

Jean Monnet katedre (JM Chairs) so predavateljski položaji oz. mesta, ki so osredotočena ter posebej specializirana za evropske študije in raziskovanje le-teh in jih lahko zasedajo univerzitetni profesorji oz. predavatelji.

Jean Monnet centri odličnosti so osrednje točke znanja in kompetenc na področju evropskih študij za podporo in promocijo omenjenega področja.

Jean Monnet podpora institucijam in združenjem je akcija, ki podpira tako visokošolske institucije pri izboljševanju in krepitvi poučevanja in usposabljanja, vezanega na vsebine Evropske unije kot zveze predavateljev in profesorjev, ki s svojimi raziskavami prispevajo k razvoju študij o evropskih  integracijah.

Jean Monnet mreže spodbujajo nastajanje in razvoj združenj in mrež visokošolskih institucij, centrov odličnosti, oddelkov, raziskovalnih skupin in ekspertov, ki proučujejo  evropske študije.

Jean Monnet projekti podpirajo  uvajanje novosti, razprave in razmišljanja o tematikah Evropske unije.

Kdo se lahko prijavi?

Za financiranje lahko zaprosi katera koli organizacija s področja terciarnega izobraževanja iz katere koli države na svetu. Visokošolske organizacije iz programskih držav morajo biti nosilke Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE).

Kako se prijaviti

Jean Monnet akcije so centralizirane in jih koordinira Izvajalska agencija za kulturo, izobraževanje in avdiovizualno politiko (EACEA) pri Evropski komisiji v Bruslju. Več informacij o načinu prijave in razpisni dokumentaciji, vključno z elektronsko prijavnico, je na voljo na njihovi spletni strani.