Ključni ukrep 2 (KA2)

Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

Ključni ukrep 2 omogoča sofinanciranje projektov, katerih namen je dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacija institucij in inovacija družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so kakor koli dejavne oz. povezane z vzgojo, izobraževanjem in usposabljanjem.

Aktivnosti znotraj KA2 morajo prinašati dolgoročne pozitivne učinke na sodelujoče organizacije, sisteme VIZ in tudi na posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte. Projekti morajo na sistemski ravni sprožiti modernizacijo in krepitev sistemov vzgoje, izobraževanja, usposabljanja in mladine za odzivanje na sodobne izzive (zaposljivost, gospodarska stabilnost in rast, aktivno sodelovanje v družbi).

Kontakt

Za področje izobraževanja in usposabljanja:
erasmusplus-ka2@cmepius.si

Za področje mladine: info@mva.si

Namen aktivnosti je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Ključni ukrep 2 omogoča prijavo decentraliziranih projektov, kjer prijavitelji sodelujejo z nacionalno agencijo v svoji državi, ter centraliziranih projektov, kjer sodelovanje poteka z Izvajalsko agencijo na evropski ravni.

Aktivnosti mednarodnega sodelovanja (TCA)
Nacionalne agencije lahko v podporo E+ aktivnostim organizirajo tematske ali kontaktne seminarje. Seminarji so organizirani tekom leta, izvedba je sofinancirana s sredstvi programa, NA pa izberejo in pošljejo udeležence iz matične države. VEČ

Decentralizirane akcije v okviru KA2

Doprinos projektov

• k inovativnim pristopom na področju poučevanja, učenja, usposabljanja, priznavanja, dela z osebami  s posebnimi potrebami idr.,

• k bolj modernemu, dinamičnemu in profesionalnemu okolju znotraj organizacije,

• k večji zmogljivosti in profesionalnosti za delo na evropski ali mednarodni ravni.

Decentralizirana akcija znotraj KA2 se imenuje STRATEŠKA PARTNERSTVA in jo koordinira nacionalna agencija v vsaki državi. Zajema projekte na področjih:

 • šolskega izobraževanja,
 • poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
 • visokošolskega izobraževanja,
 • izobraževanja odraslih,
 • mladine.

Projekti lahko naslavljajo samo eno področje ali pa so medsektorski, vendar se morajo v vsakem primeru ob prijavi opredeliti v eno od omenjenih področij (z izbiro ustrezne prijavnice). Za področja izobraževanja in usposabljanja je nacionalna agencija CMEPIUS, za področje mladine pa zavod MOVIT.

Kako se prijaviti?

Dokumente za prijavo najdete na podstrani Razpisi (dokumentacija je pripravljena letno).

 • Uporabite e-prijavnico za Strateška partnerstva za ustrezno področje.
 • Uporabite pretvornik razdalj za izračun potnih stroškov za vaš projekt.
 • Registrirajte svojo organizacijo v sistem ECAS (storitev Evropske komisije za potrjevanje pristnosti) in na portal za organizacije, kjer pridobite PIC kodo.
 • Preberite Tehnični vodnik za prijavitelje letnega razpisa.

Razpis in rok za prijavo

Letni razpis programa je objavljen na podstrani Razpisi, kjer boste našli tudi potrebno prijavno dokumentacijo in lahko preverili razpisne roke, ki so načeloma vsako leto marca.

Centralizirane akcije v okviru KA2

Centralizirane akcije koordinira Izvajalska agencija za kulturo, izobraževanje in avdiovizualno politiko (EACEA). Več informacije je dostopnih na njihovi spletni strani, centralizirane akcije pa so:

 • koalicije znanja (Knowledge Alliances),
 • koalicije sektorskih spretnosti (Sector Skills Alliances),
 • krepitev zmogljivosti institucij na področju visokošolskega izobraževanja in mladine (Capacity Building projects).