Šport

Novost evropskega programa

Aktivnosti na področju športa so novost evropskega programa. Promovirale bodo »fair play« in sodelovanje v športu ter se ukvarjale s ključnimi izivi področja. Pričakovani rezultat ukrepov na področju športa je razvoj evropske razsežnosti v športu z ustvarjanjem, izmenjavo in razširjanjem izkušenj in znanja o različnih vprašanjih v zvezi s športom na evropski ravni. Športni projekti bi morali prispevati k večji udeležbi v športu, telesni dejavnosti in prostovoljstvu.

Aktivnosti tega dela programa Erasmus+ naj bi bile osredotočene predvsem na množičnost športa in uresničevale sledeče cilje:

  • reševanje mednarodne problematike integritete športa (prepovedana poživila, prirejeni izidi tekem, nasilje, nestrpnost in diskriminacija);
  • promocija in podpora dobrega upravljanja v športu in vzporednih karier športnikov;
  • promocija prostovoljstva v športu ob družbeni vključenosti, enakih možnostih in ozaveščenosti o pomembnosti zdravstvenih učinkih športnih aktivnosti preko množičnosti udeležbe v športu za vse.

Ukrepi na področju športa bodo prispevali k izvajanju evropskega tedna športa, tj. pobude, ki jo je – glede na vse manjšo udeležbo – pripravila Komisija za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v EU.

Orodje za iskanje partnerjev


https://sporttool.teamwork.fr/

Akcije v okviru aktivnosti Šport

  • Partnerska sodelovanja
  • Majhna partnerska sodelovanja
  • Neprofitni evropski športni dogodki

Poleg zgoraj omenjenih akcij naj bi aktivnosti področja športa krepile podlage za oblikovanje politike športa in dialog med evropskimi deležniki ter državami članicami. Te aktivnosti bodo vodene neposredno s strani Evropske komisije.