DODATEN Erasmus+ KA2 2020 razpis

26. 8. 2020

Razpis

Evropska komisija je objavila Popravek Vodnika po programu Erasmus+ za leto 2020 z dodatnim razpisom za strateška partnerstva. Zaradi okoliščin v zvezi s pandemijo COVID-19 bo program Erasmus+ v letu 2020 izjemoma podprl:
– partnerstva za digitalno pripravljenost v izobraževanju na področju šolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter visokega šolstva in
partnerstva za ustvarjalnost na področju mladine, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Da bi se projekti lahko financirali, morajo obravnavati eno od naslednjih prednostnih nalog:
– inovativne prakse v digitalnem obdobju
– razvoj spretnosti in vključevanje skozi ustvarjalnost in umetnost.

POMEMBNO: pri izbiri prijavnice bodite pozorni, da izberete prijavnico za tisto področje in prioriteto, ki ju vaš projekt naslavlja (ne za področje, s katerega izhaja prijavitelj!).

V kontekstu varnostnih omejitev, povezanih s krizo COVID-19, se spodbuja predvsem virtualno sodelovanje, v okviru partnerstev pa so lahko organizirane tudi transnacionalna usposabljanja, vključno s kombinirano mobilnostjo.

Projekti partnerstev na področju izobraževanja in usposabljanja lahko trajajo od 12 do 24 mesecev in se morajo začeti med 1. marcem in 30. junijem 2021, zaključiti pa se morajo pred 31. decembrom 2023. V strateškem partnerstvu morajo sodelovati najmanj tri organizacije iz treh različnih programskih držav.

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 29. oktobra do 12. ure.

Za dodatni prijavni rok bomo organizirali poseben spletni informativni dan v tednu med 7. in 11. septembrom. Prijave bomo odprli v kratkem, vabimo vas, da spremljate našo spletno stran in stran na Facebooku, vabimo pa vas tudi, da se naročite na naše e-novice, kjer vsak mesec objavljamo vse pomembne informacije za prijavitelje.

REZULTATI

Erasmus akreditacija 2021 – 2027

28. 5. 2020

REZULTATI

Z veseljem objavljamo sklepe o izboru za Razpis za pridobitev Erasmus akreditacije 2020. Vsem novim nosilcem Erasmus akreditacije iskreno čestitamo. Vsi prijavitelji boste v prihodnjih dneh na e-naslov kontaktne osebe prejeli podroben komentar zunanjih ocenjevalcev, ki vam bo v pomoč ob izvedbi aktivnosti oz. ob pripravi nove vloge.

SKLEP o izboru Erasmus akreditacija za področje šolskega izobraževanja

SKLEP o izboru Erasmus akreditacija za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja

SKLEP o izboru Erasmus akreditacija za področje izobraževanja odraslih

Informacije za prijavitelje

Razpisna dokumentacija

Organizacija lahko pridobi več akreditacij, a le po eno za posamezno področje. Če ima vaša organizacija organizacijske enote, ki izvajajo izobraževanja z različnih področij (splošno douniverzitetno (šolsko) izobraževanje (SE), poklicno in strokovno izobraževanje (PSI) in/ali nepoklicno izobraževanje odraslih (IO)), kot so to npr. šolski centri, se le-ti prijavijo za pridobitev akreditacije za relevantna področja z ločenimi prijavnicami. Osnovne informacije so tudi v brošuri EK..

Prijavni obrazci (prijava je spletna preko portala Evropske komisije in je potreben EU Login; prijava se odda samo spletno!)

Seminarji za potencialne prijavitelje

 • spletni informativni seminar za vsa področja: 18. september 2020 
 • seminarji po področjih
  • SE: 30. 9. 2020
   PSI: 28. 9. 2020 
   IO: 24. 9. 2020

RAZPIS

Erasmus akreditacija je orodje, namenjeno organizacijam na področjih šolskega izobraževanja, PSI in izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti ali nadaljevati mednarodno sodelovanje. Dodelitev Erasmus akreditacije potrjuje, da je institucija oz. organizacija pripravila načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Rok prijave je 29. oktober 2020 (ob 12:00:00)

Organizacije PSI, ki imajo veljavno listino Erasmus+ za mobilnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju, s prijavo na ta razpis svojo akreditacijo prenesejo na prihodnji program. Te organizacije lahko zaprosijo za poseben poenostavljen postopek za imetnike listine za mobilnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju. V okviru tega razpisa se lahko imetnikom veljavne listine za mobilnost v PSI podeli tudi znak odličnosti za priznanje njihovega preteklega dela in predanosti kakovosti.

Institucijam z Erasmus akreditacijo bo omogočen poenostavljen dostop do možnosti financiranja v okviru ključnega ukrepa 1 prihodnjega programa Erasmus (2021–2027).

Tematski in kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA)

10. 10. 2019
Aktivnosti mednarodnega sodelovanja (TCA) v okviru programa Erasmus+ so dogodki z najavljeno tematiko, kjer poteka mreženje udeležencev, razvijanje projektnih idej ter diskusija o izbrani tematiki.

Gre za aktivnosti, ki jih izvajajo nacionalne agencije v podporo potencialnim prijaviteljem in pogodbenikom programa Erasmus+, z namenom krepitve kakovosti in učinkov programa. Na tematskih oz. kontaktnih seminarjih lahko izmenjate mnenja, dobre prakse, spoznate potencialne partnerje, najdete dobro projektno idejo, prispevate k razvoji določenega področja na evropskem nivoju.
Nacionalna agencija rezervira določeno število mest za slovenske udeležence. Iz sredstev programa izbranim udeležencem nacionalna agencija krije potne stroške in kotizacijo.

Ponudba izbranih seminarjev je objavljena na portalu www.SALTO-ET-net. Seminarje, na katerih rezerviramo mesta, promoviramo na spletni strani med novicami in v mesečnih novičkah CMEPIUSa. Preko portala SALTO-et.net ta trenutek prijava NI mogoča, izpolniti morate PRIJAVNICO in jo poslati po navodilih v desnem stolpcu!

ODPRTI kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA)

Področje in št.
razpisanih mest
Opis kontaktnega oz. tematskega seminarja (posebej pozorni bodite na opis udeležencev in tematik) Datum, kraj ROK PRIJAVE
2  “Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality” 11. in 12. maj 2021 15. marec 2021
3 “Building project planning and management competences among workers of early childhood education and care institutions” (seminar organizira NA Poljske) med 20. in 30. aprilom 2021 preko spleta 24. marec 2021 (sreda)

Za razpisani seminar, kjer je slovenska NA rezervirala mesta, lahko posamezna organizacija predloži le eno vlogo za enega udeleženca. Načeloma želi nacionalna agencija udeležbo omogočiti čim večim različnim organizacijam.

Vse vloge, oddane v roku, bodo obravnavane glede na kriterije v obrazcu za pregled vloge (Ocenjevalni list ). Izbrane bodo najvišje točkovane vloge glede na razpoložljiva mesta, vloga pa mora prejeti vsaj 12 točk od 20.

Dokumentacija

PRIJAVNICA

Obrazec za poročilo udeležbe na kontaktnem seminarju

Dodatne informacije:
erasmusplus@cmepius.si
Tel: 01-620-94-81

Zaključeni kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA)

Področje in št.
razpisanih mest
Opis kontaktnega oz. tematskega seminarja (posebej pozorni bodite na opis udeležencev in tematik) Datum, kraj ROK PRIJAVE
šolsko izobraževanje (2 mesti) What makes a good inclusion project? A Study Visit for newcomers engaging in international mobilities

To je študijski obisk za šole novinke. Ogledali si bodo številne primere dobre prakse s poudarkom na vključenosti in razumevanju, kaj jih naredi primere dobre prakse. Povezovanje teorije s prakso, možnost za razvoj novih partnerstev in potencialnih novih projekti. Predstavitev programa Erasmus + in možnosti, ki jih ponuja znotraj KA1 in KA2. Pridobili boste jasno razlago, kako “vključiti vključenost” v svojo šolo.

Ciljna skupina: učitelji/ravnatelji, ki delajo z učenci starimi od 6 do 12 let in jih zanima tema inkluzije (vključenosti)

https://salto-et.net/tca/event/97

18. november 2020 14:00 do 16:30 (GMT + 1)

25. november 2020 14:00 do 16:30 (GMT + 1)

18. december 2020   14:00 do 16:30 (GMT + 1)

zaključen
šolsko izobraževanje

(2 mesti)

Anything International!?– Building the Foundation for International Mobility

Namen seminarja je predstaviti prednosti mednarodnega sodelovanja in spodbuditi učitelje k sodelovanju v programu Erasmus+ in eTwinning.

Ciljna skupina: prednost bodo imeli novinci v programu Erasmus+ in eTwinningu. Udeleženci so učitelji učencev starih od 4 do 18 let, ki se ukvarjajo z učenci s posebnimi potrebami.

https://salto-et.net/tca/event/95

 8. in 9. december 2020, 14:00 do 16:00 (GMT+1) zaključen
visokošolsko izobraževanje

(2 mesti)

Teaching and learning in a digital age
Nemška nacionalna agencija vabi na tematsko konferenco o digitalnem poučevanju in učenju z Erasmus+ projekti. Vabljene organizacije, ki že izvajajo projekte Erasmus+ KA2 (tudi centralizirane) ali KA3 na področju visokega šolstva. Udeleženci bodo skupaj raziskovali digitalne oblike in njihovo ustreznost za razvoj mednarodnega sodelovanja in povezovanja.
november 2020,
Köln, Nemčija
Koln_april20_info
zaključen
3 mesta “Cross-sectorial approaches to literacy for young migrants and their families”
22. do 24. oktober 2018, Liege, Belgija SEMINAR ODPOVEDAN
HE – 8 “Connecting Higher Education Institutions and Business Community: Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships”
PROGRAM (osnutek)
23. do 25. oktober 2018, Split, Hrvaška zaključen (do 3. septembra 2018)
HE – 2 Recognition: use and matching of ECTS with learning outcomes VABILO PROGRAM (osnutek) 28. in 29. 11. 2017, Leipzih, Nemčija zaključen (31. 8. 2017)
VET – 2 Strengthening the competence-based approach VABILO PROGRAM (osnutek) 12. do 17. 11. 2017, Helsinki & Tampere /FI) zaključen (31. 8. 2017)
AE – 2 Validation of nonformal and informal learning – opportunities for special target groups 28.11. – 1.12.2017, Kuopio (FI) zaključen (14.6.2017)
AE – 10
Making Adult Education more visible in Erasmus+ programme, Contact seminar for adult education organisations dealing with adults with fewer opportunities 31. 5. – 2. 6. 2017, Zagreb (HR) zaključen (4. 4. 2017)
VET – 2 Erasmus+ fostering the mobility of apprentices and staff across Europe (preliminarni program) 19. in 20. december 2016, Rim (Italija) zaključen (2. november 2016)
SE – 2 Interactive methods in the introduction of educational inclusion 24. do 27. oktober 2016, Sofia (Bolgarija) zaključen (10. oktober 2016)
AE – 2 Recognition and Validation in Adult Education 6. do 9. november 2016, Toledo (Španija) zaključen (12. september 2016)
SE – 2
VET – 2
AE – 1
Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+
program dogodka (osnutek)
(spletna stran dogodka)
9. do 11. november 2016, Split (Hrvaška) zaključen (19. september 2016)
SE – 2 Playing and Learning Child (vzgojitelji in učitelji otrok v starosti 3 do 8 let) 9. do 12. oktober 2016, Turku (Finska) zaključen (8. avgust 2016)
AE – 3 Izobraževanje odraslih v Erasmus+ (organizacije, ki sodelujejo v splošnem izobraževanju odraslih) 6. in 7. oktober 2016, Lizbona (Portugalska) zaključen (10. avgust 2016)

AE – 2 Vseživljenjsko učenje v zaporih (seminar je namenjen izobraževalcem in strokovnjakom na področju izobraževanja v zaporih) 4. do 7. oktober 2016, Oulu (Finska) zaključen (27. junij 2016)
SE – 2 Uporaba eTwinninga v KA2 šolskih partnerstvih
(seminar je namenjen osnovnošolskim učiteljem)
1. do 3. september 2016, Praga (Češka) zaključen
SE – 15
VET – 5
Kontaktni seminar “Govorim – I speak”
PRIJAVNI OBRAZEC (samo za ta seminar)
1. do 3. junij 2016, Ljubljana (Slovenija) zaključen
 SE-1
VET-1
AE-1
 Krepitev digitalnih kompetenc – vabilo  11. do 14. september 2016,
Tallin (Estonija)
 zaključen

VET = poklicno izobraževanje in usposabljanje / SE = splošno šolsko izobraževanje (vrtci, OŠ, SŠ) / AE = splošno izobraževanje odraslih

 

Razpis Erasmus+ 2020

30. 9. 2019

Info dnevi

4. novembra 2019 je Evropska komisija objavila razpis Erasmus+ 2020. Informacije o razpisu so na voljo pod zavihkom RAZPIS.

V sklopu promocije Razpisa Erasmus+ 2020 načrtujemo različne dogodke. CMEPIUS je skrbnik aktivnosti za področje izobraževanja in usposabljanja. Če vas zanima področje Erasmus+ Mladina (prej program Mladi v akciji), se obrnite za več informacij na MOVIT.

V tabeli sprotno objavljamo datume in lokacije dogodkov za prijavitelje. Spremljajte tudi naše novice in Facebook profil, kjer vas bomo na te dogodke večkrat spomnili!

Dogodek Kdaj in kje Prijava/gradivo
Spletni seminar: Tehnični napotki o izpolnjevanju in oddaji prijavnice za akcijo KA229 četrtek, 12. 3. 2020 ob 13.30
Osebno svetovanje za projekte strateška partnerstva (KA2; vsa področja) od 10. 1. do 13. 3. 2020 Kontaktirajte koordinatorja akcije oz. erasmusplus-ka2@cmepius.si

 

Že izvedene aktivnosti in gradiva

Splošen Erasmus+ INFO dan 4. 10. 2019 ob 13h,
Hiša EU
Info dan
Seminar za mobilnost učiteljev in dijakov (akcije KA101, KA102 in KA116) 29. 11. 2019 ob 13h, Plaza Ljubljana Gradivo KA101
Gradivo KA102/116
Seminar za mobilnost izobraževalcev odraslih (KA104) – za knjižnice 26. 11. 2019 ob 9.30, Knjižnica Domžale Gradivo KA104
Seminar za mobilnost učiteljev in dijakov (akcije KA101, KA102 in KA116) 26. 11. 2019 ob 10.00, City hotel Maribor Gradivo KA101
Gradivo KA102/116
Seminar za mobilnost izobraževalcev odraslih (KA104) – za muzeje 27. 11. 2019 ob 9.30, muzej Moja Ljubljanica Vrhnika Gradivo KA104
Seminar za mobilnost v visokem šolstvu (KA103, KA107, KA108) 3. 12. 2019 ob 10.00, hotel Celeia, Celje Za začetnike
E+ & KA107 Novosti 2020
KA103 & KA107
Seminar za mobilnost v visokem šolstvu (KA103, KA107, KA108) 10. 12. 2019 ob 11.00, CMEPIUS
Seminar za področje izobraževanja odraslih (KA104 in KA204) 11. 12. 2019 ob 9.30 KA104 oz. 12.30 KA204, LU Murska Sobota

Razpis Erasmus+ 2020_AE KA1

Razpis Erasmus+ 2020_AE KA2

Seminar za področje izobraževanja odraslih (KA104 in KA204) 17. 12. 2019 ob 9.30 KA104 oz. 12.30 KA204, CMEPIUS
Seminar za področje izobraževanja odraslih (KA104 in KA204) 18. 12. 2019 ob 9.30 KA104 oz. 12.30 KA204, LU Ajdovščina
Seminar za mobilnost učiteljev (akcija KA101) 8. 1. 2020 ob 13h, hotel PLAZA GRADIVO
Seminar za mobilnost dijakov in osebja (akciji KA102 in KA116) 9. 1. 2020 ob 13h, CMEPIUS Gradivo zgoraj
Seminar za šolska partnerstva (akcija KA229) 14. 1. 2020 ob 10h, CMEPIUS GRADIVO
Seminar za pripravo projektov strateških partnerstev za področje terciarnega izobraževanja (KA203) 15. 1. 2020 (od 9h do 13h) v dvorani Borisa Podrecce, rektorat UM GRADIVO
Seminar za projekte mobilnosti za področje izobraževanja odraslih (KA104) 15. 1. 2020 (od 9h do 12h), CMEPIUS GRADIVO
Seminar za pripravo projektov strateških partnerstev za področje terciarnega izobraževanja (KA203) 16. 1. 2020 (od 9h do 13h) v Vogalni sobi rektorata Univerze v Ljubljani
(seminar je namenjen osebju UL)
GRADIVO
Seminar za pripravo projektov strateških partnerstev za področje terciarnega izobraževanja (KA203) 17. 1. 2020 (od 9h do 13h), CMEPIUS GRADIVO
Seminar za šolska partnerstva (akcija KA229) 21. 1. 2020 ob 10h, City hotel MB GRADIVO
Seminar za strateška partnerstva v IO (akcija KA204) 30. 1. 2020 od 9.30 do 12h, CMEPIUS GRADIVO
Seminar za šolska partnerstva (akcija KA229) 28. 1. 2020 ob 13h, CMEPIUS GRADIVO
Seminar za strateška partnerstva (KA2, vsa področja) 30. 1. 2020 ob 10h, Regijsko študijsko središče Celje
Seminar za strateška partnerstva za področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja (KA202) 10. 2. 2020 od 13h do 15h, CMEPIUS GRADIVO
Seminar za pripravo projektov strateških partnerstev za področje šolskega izobraževanja (KA201) 7. 2. 2020 ob 10h, CMEPIUS GRADIVO
Seminar za pripravo projektov strateških partnerstev za področje terciarnega izobraževanja (KA203) 11. 2. 2020, 9.30 do 13.30, Univerza na Primorskem, FHŠ (predavalnica Maestral 4) GRADIVO

 

RAZPIS

Razpis Erasmus+ 2020 (vsi roki decentraliziranih akcij se iztečejo ob 12.00 po bruseljskem času, za centralizirane ob 17.00)
Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja
5. februar 2020
NOV ROK!!
11. februar 2020
Ključni ukrep 1
Erasmus Mundus – Skupni magistrski študij (C)
13. februar 2020
Ključni ukrep 2
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja
24. marec 2020
23. april 2020
Ključni ukrep 2
Evropske univerze (C)
Koalicije znanja (C)
Koalicije sektorskih spretnosti (C)
26. februar 2020
Ključni ukrep 2
Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (C)
5. februar 2020
Jean Monnet akcije
katedre, moduli, centri odličnosti, omrežja, projekti (C)
20. februar 2020
Šport
-> Partnerska sodelovanja (C)
-> Mala partnerska sodelovanja (C)
-> Neprofitne evropske športne prireditve (C)
2. april 2020
21. april 2020
(C) = centralizirana akcija
Dokumentacija razpisa je dostopna na straneh Evropske komisije. Prijavna dokumentacija za centralizirane aktivnosti je dostopna na spletni strani Izvajalske agencijeVodnik za prijavitelje je na voljo tudi v spletni različici (v vseh jezikih) – SL
Projektni predlogi morajo biti skladni s strateškimi dokumenti ustreznega področja izobraževanja. Strateški dokumenti so dostopni na TEJ povezavi.Vsaka organizacija, ki želi sodelovati v aktivnostih programa Erasmus+, mora imeti edinstveno kodo organizacije (OID). POMEMBNO – Spremembe v registraciji za organizacije. Več pod zavihkom OID.Pri izračunih potnih stroškov morate za izračun razdalje uporabiti kalkulator Evropske komisije.

 

Prijavnice

Prijavnice za decentralizirane akcije Erasmus+ so spletne: “on-line” obrazec izpolnite in oddate s klikom na gumb ODDAJ/SUBMIT (ni pošiljanja preko el. ali navadne pošte). Ne pozabite pripeti obveznih prilog (najmanj podpisane častne izjave in mandatnih pisem, če prijavljate konzorcij v KA1 oz projekt KA2)!!

Na voljo bodo prijavnice v angleškem jeziku in čim prej tudi v slovenščini.

SPLETNE PRIJAVNICE <– KLIKNITE

Kako do začetne strani in izbor jezika?

Navodila za spletne prijavnice

V primeru tehničnih težav s prijavnico nam to sporočite na tehnicna.pomoc@cmepius.si. Dostop je preko portala Evropske komisije, za kar potrebuje posameznik registracijo na EU portalu (prej ECAS, navodila za dostop v dokumentu Proces uporabe spletnih prijavnic). Tudi spletne prijavnice omogočajo postopno izpolnjevanje, prepošiljanje med različnimi posamezniki in shranjevanje. Prednost je, da bodo vse prijavnice shranjene na avtorjevem spletnem portalu.

POMOČ pri izpolnjevanju prijavnic:

Izračun povprečij za KA101, KA102, KA104 – https://www.youtube.com/watch?v=Jvafnd6b_Yk&feature=emb_title

Izpolnjevanje prijavnice KA101, KA104 – https://www.youtube.com/watch?v=rzqBXhl4OMs

Izpolnjevanje prijavnice KA102, KA116 – https://www.youtube.com/watch?v=y8YSzE6Qzv0&feature=youtu.be

VZORCI

VZORCI prijavnih obrazcev in prilog iz 2019 – zgolj in samo v pomoč in informacijo, prave prijavnice so le spletne!!

Call 2020 KA101 School Education Staff mobility application EN sample
Call 2020 KA101 School Education Staff mobility application on behalf of mobility consortium-EN sample
Call 2020 KA102 – VET learner and staff mobility application EN-sample
Call 2020 KA102 KA102 – VET learner and staff mobility application on behalf of mobility consortium-EN-sample
Call 2020 KA103 – Higher education student and staff mobility within programme countries application EN-sample
Call 2020 KA103 – Higher education student and staff mobility within programme countries on behalf of mobility consortium application-EN-sample
Call 2020 KA104 – Adult education staff mobility application -EN-sample
Call 2020 KA104 – Adult education staff mobility application on behalf of mobility consortium-EN-sample
Call 2020 KA107 – Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries -EN-sample
Call 2020 KA107 – Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries on behalf of mobility consortium-EN-sample
Call 2020 KA108 – Accreditation of Higher Education Mobility Consortia application -EN-sample
Call 2020 KA116 – VET learner and staff mobility with VET mobility charter application -EN-sample
Call 2020 KA229 – School Exchange Partnerships application -EN-sample

Call 2019 declaration-on-honour
EAC-2018-00244-01-00-SL-TRA-00
Mandates_Template_en_v1

Pomoč

Podatki ter rezultati prav vseh projektov, odobrenih v preteklih razpisih in tudi iz preteklega programa Vseživljenjsko učenje, so zbrani na Evropski platformi projektnih rezultatov. Vabimo vas k raziskovanju!

> Primeri dobrih projektov iz Slovenije

> Iskanje partnerskih organizacij, izobraževanj, usposabljanj in drugih priložnosti ter gradiv

> Pozitivni učinki sodelovanja v mednarodnih projektih (Evalvacije in analize)

OID

V programu Erasmus+ se mora vsaka organizacija, ki želi sodelovati v kateri koli decentralizirani aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner), registrirati na portalu Erasmus+ and European Solidarity corps in pridobiti t. i. Organisational Identification Code (OID) kodo (prej PIC koda). Za sodelovanje v centraliziranih akcijah je še vedno potrebna PIC koda.

Že imate PIC kodo
Vsaka organizacija, ki je že imela PIC kodo, je kodo OID prejela avtomatsko. Vašo novo kodo najdete na portalu. Ko odprete novo spletno stran, v delu “Poiščite svojo organizacijo” (Search for your organisation) kliknite na “Razširjeno iskanje” (Expand advanced search) in vnesite potrebne podatke. Po kliku na “Iskanje” (Search) se vam bo v tabeli pod vnešenimi podatki izpisala poleg vašega PIC tudi nova identifikacijska koda organizacije (Organisation ID).

Nismo imeli PIC kode

Organizaciji se je potrebno registrirati samo enkrat. Ko je registracija dokončana, bo organizacija pridobila identifikacijsko kodo organizacije (OID). Organizacije, ki imajo kodo PIC in so se že prej prijavile za financiranje v programih Erasmus+ ali evropskih solidarnostnih enotah prek nacionalnih agencij, bodo samodejno prejele identifikacijsko kodo organizacije. Organizacija lahko preveri svojo identifikacijsko kodo ali spremeni informacije, ki so povezane z organizacijo, v sistemu za registracijo organizacij za Erasmus+ in evropske solidarnostne enote. Kot pri kodi PIC boste z vnosom identifikacijske kode organizacije v obrazec naložili vse informacije, ki jih je navedla organizacija/skupina v fazi registracije, in jih prikazali v obrazcu.

DOKAZ O PRAVNEM STATUSU IN FINANČNI ZMOGLJIVOSTI

Kot del postopka registracije morajo organizacije naložiti tudi naslednje dokumente, ki jih prenesete s http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm:

 • obrazec za pravno osebo;
 • obrazec za finančno identifikacijo. Obrazec je treba izpolniti glede na državo, kjer se nahaja banka računa organizacije, čeprav ima organizacija prijaviteljica uradni sedež v drugi državi. Za nepovratna sredstva, ki presegajo 60 000 EUR, bodo prijavitelji morda morali naložiti posebne dokumente za dokazilo njihove finančne zmogljivosti. Obrazec za finančno identifikacijo je treba zagotoviti samo za organizacijo prijaviteljico in se za partnerske organizacije ne zahteva. Na spletnem naslovu Uprave RS za javna plačila(uprava vodi vse račune, odprte pri Banki Slovenije) je natančno opisan postopek, kaj morajo prijavitelji narediti, da dobijo potrjen obrazec “Financial Identification“. Če obrazcu priložite zadnji izpisek iz transakcijskega računa, potem obrazec lahko podpiše samo odgovorna oseba inštitucije in vam ga ni treba pošiljati na UJP (to določilo je napisano na obrazcu spodaj). Izpisek si lahko natisnete iz aplikacije UJPnet.

Poziv za zunanje neodvisne ocenjevalce CMEPIUS-a

1. 9. 2019

Predmet poziva

Objavljamo poziv za zainteresirane posameznike, ki bodo v pomoč CMEPIUS-u pri izvajanju nalog v zvezi z aktivnimi programi. Namen poziva je vzpostaviti seznam zunanjih neodvisnih ekspertov/ocenjevalcev z dobrim poznavanjem področja izobraževanja in usposabljanja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter z dobrim poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

Delo ekspertov/ocenjevalcev obsega eno ali več naslednjih nalog:

 • udeležba na usposabljanjih in srečanjih za ocenjevalce v organizaciji CMEPIUS-a;
 • vrednotenje projektnih predlogov, prejetih v okviru razpisov za zbiranje predlogov;
 • spremljanje in vrednotenje:
  projektnih poročil,
  izdelkov in rezultatov projektov,
  druge zadolžitve na področju analize in/ali spremljanja programov in projektov;
  svetovanje/sodelovanje v posebnih študijah, povezanih s področji delovanja CMEPIUS-a.

Naloga ocenjevalcev bo sodelovanje s CMEPIUS-om pri kakovostnem izvajanju zgoraj navedenih nalog ob upoštevanju ciljev programov, prednostnih nalog in meril, navedenih v razpisih za zbiranje predlogov ter vodnikov in priročnikov, ki bodo na voljo ocenjevalcem.

PRIJAVNICA (<– kliknite)

Prijavnica (Priloga 1 tega razpisa) je spletna. Vsak zainteresiran kandidat mora izpolniti spletno prijavnico v celoti, jo natisniti, podpisati in jo z obveznimi prilogami poslati na naslov CMEPIUS-a.

Rok za prijavo

Poziv določa odprti rok prijave.

Prijavo morajo oddati vsi zainteresirani kandidati, ki se niso prijavili v letu 2014 in niso v bazi ocenjevalcev. Vsi izbrani ocenjevalci se vpišejo v bazo za programsko obdobje 2014 do 2020.

Oddaja prijave

Dodatne informacije

E-pošta: ocenjevalci@cmepius.si
Telefon: +386 1 620 94 77

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki (1 originalno podpisan izpolnjen prijavni obrazec – Priloga 1 tega poziva), ki jo pošljejo v zaprti ovojnici, z označbo ‘Poziv za CMEPIUS ocenjevalce’ na naslov:
CMEPIUS
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Obvezna priloga:

Razpis Univerzitetna listina Erasmus 2020 (ECHE)

27. 2. 2019

Evropska komisija oz. Izvajalska agencija (EACEA) je objavila »POSEBEN RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/02/2019« Univerzitetna listina Erasmus 2014 – 2020 (2019/C 39/12). Pridobitev Univerzitetne listine Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education, krajše: ECHE listina) je predpogoj in zaveza h kakovosti za vse institucije terciarnega sektorja, ki bi želele sodelovati v katerih koli aktivnostih programa Erasmus+. EACEA objavi razpis enkrat letno, dodeljena ECHE listina pa je ob upoštevanju in spoštovanju ECHE načel veljavna za celotno obdobje trajanja programa E+, tj. do vključno razpisa leta 2020.

Za več informacij o razpisu ECHE 2020 si na spletni strani EACEA oglejte:

Razpisna dokumentacija vključno s prijavnico in navodili za prijavo je objavljena na spletni strani EACEA Erasmus Charter for Higher Education Selection 2020-Call EACEA/02/2019.

Rok za prijavo na razpis je petek, 29. marec 2019, ob 12:00 (Bruseljski čas).

Preden se lotite izpolnjevanja prijavnice na razpis:

 1. Pazljivo preglejte vso razpisno dokumentacijo (Smernice za prijavitelje – Applicant’s Guidelines ter Vodnik za prijavitelje).
 2. Pridobite EULogin (prej: ECAS) račun (European Commission Authentication Service): Napotki za pridobitev oz. prijavo
 3. V imenu vaše institucije pridobite PIC kodo (Participant Identification Code). Napotki za prijavo. POMEMBNO: Vsaka organizacija lahko nastopa le z eno PIC kodo, zato obvezno predhodno preverite, če vaša institucija kodo že ima.

Kaj je PIC koda

V programu Erasmus+ se mora vsaka organizacija, ki želi sodelovati v kateri koli aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner), registrirati v enotnem registracijskem sistemu (Unique Registration Facility) in pridobiti t. i. PIC kodo (Participant Identification Code). Celoten postopek prodobitve PIC kode je opisan v Priročniku (User’s Guide of the Unique Registration Facility (URF) and Participant Portal, 2017).

Po tem lahko začnete s postopkom prijave na razpis

 1. Kreirajte e-obrazec prijavnice (zavihek »Eforms«) in natančno izpolnite vsebinski del prijavnice v skladu z navodili na spletni strani Razpisa. Še posebej pozorno upoštevajte Smernice in Vodnik za prijavitelje ter Tehnična navodila za izpolnjevanje prijavnice.
 2. Prijavnici boste morali priložiti zahtevane priloge: Podatke o pravni osebi ter Finančno identifikacijo.

Finančna identifikacija

Financial identification‘ za proračunske uporabnike
Na spletnem naslovu Uprave RS za javna plačila (UJP) je natančno opisan postopek, kaj morajo prijavitelji narediti, da dobijo potrjen obrazec »Financial Identification«.
Pred oddajo ne pozabite preveriti pravilnosti vseh podatkov; prijavnico oddajte samo v e-obliki najkasneje do petka, 29. marca do 12:00 (Bruseljski čas).

 

ROK = petek, 29. marec 2019, 12:00 (Bruseljski čas)

 

Razpis Listina Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju 2019

11. 12. 2018

Evropska komisija je objavila razpis za Listino Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za obdobje 2019–2020.

Namen Listine Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (v nadaljnjem besedilu: listina za mobilnost v PIU) je spodbuditi organizacije, ki imajo dokazano kakovost pri večletni organizaciji mobilnosti za dijake in osebje v PIU, k nadaljnjemu razvoju njihovih strategij evropske internacionalizacije. Imetniki listine se bodo na razpisu leta 2020 lahko na poenostavljen način prijavili na ključni ukrep 1 (mobilnost za dijake in osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju) v okviru programa Erasmus+.

Rok za prijavo za pridobitev Listine E+ za mobilnost v PIU je 16. maj 2019 do 12.00.

Spodaj objavljen vzorec prijavnice v PDF obliki je namenjen le vpogledu v vsebino prijavnice.

 

Razpis Erasmus+ 2019

24. 10. 2018

RAZPIS

Razpis Erasmus+ 2019 (vsi roki se iztečejo ob 12.00 po bruseljskem času)
Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja
5. februar 2019
NOV ROK:
12. februar 2019
Ključni ukrep 1
Erasmus Mundus – Skupni magistrski študij (C)
14. februar 2019
Ključni ukrep 2
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja
21. marec 2019
NOV ROK:
26. marec 2019
Ključni ukrep 2
Evropske univerze (C)
Koalicije znanja (C)
Koalicije sektorskih spretnosti (C)
28. februar 2019
Ključni ukrep 2
Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (C)
7. februar 2019
Jean Monnet akcije
katedre, moduli, centri odličnosti, omrežja, projekti (C)
22. februar 2019
Šport
-> Partnerska sodelovanja (C)
-> Mala partnerska sodelovanja (C)
-> Neprofitne evropske športne prireditve (C)
4. april 2019

(C) = centralizirana akcija;

Dokumentacija razpisa je dostopna na straneh Evropske komisije. Prijavna dokumentacija za centralizirane aktivnosti (C) je dostopna na spletni strani Izvajalske agencijeVodnik za prijavitelje je na voljo tudi v spletni različici (v vseh jezikih) – SL
Projektni predlogi morajo biti skladni s strateškimi dokumenti ustreznega področja izobraževanja. Strateški dokumenti so dostopni na TEJ povezavi.

Vsaka organizacija, ki želi sodelovati v aktivnostih programa Erasmus+, mora imeti edinstveno PIC kodo. Vse o pridobitvi te kode najdete s klikom na “PIC KODA” v nadaljevanju.

PIC KODA

V programu Erasmus+ se mora vsaka organizacija, ki želi sodelovati v kateri koli aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner), registrirati v enotnem registracijskem sistemu (Unique Registration Facility) in pridobiti t. i. Personal Identification Code (PIC) kodo.

Celoten postopek prodobitve PIC kode je opisan v Erasmus+ URF Priročnik (EN, 2015) in kratkih navodilih Po korakih do PIC kode (NOVO – december 2017).

Dokument Financial identification za proračunske uporabnike – Na spletnem naslovu Uprave RS za javna plačila (uprava vodi vse račune, odprte pri Banki Slovenije) je natančno opisan postopek, kaj morajo prijavitelji narediti, da dobijo potrjen obrazec “Financial Identification“. Če obrazcu priložite zadnji izpisek iz transakcijskega računa, potem obrazec lahko podpiše samo odgovorna oseba inštitucije in vam ga ni treba pošiljati na UJP (to določilo je napisano na obrazcu spodaj). Izpisek si lahko natisnete iz aplikacije UJPnet.

Pri izračunih potnih stroškov morate za izračun razdalje uporabiti kalkulator Evropske komisije.

Rezultati

Info dnevi

V sklopu promocije Razpisa Erasmus+ 2019 načrtujemo različne dogodke. CMEPIUS je skrbnik aktivnosti za področje izobraževanja in usposabljanja. Če vas zanima področje Erasmus+ Mladina (prej program Mladi v akciji), se obrnite za več informacij na MOVIT.

V spodnji tabeli bomo objavili datume in lokacije dogodkov ter povezave na el. prijavne obrazce. Spremljajte tudi naše novice in Facebook profil, kjer vas bomo na te dogodke večkrat spomnili.

Dogodki (kronološko, že izvedeni so spodaj): Kdaj in kje Prijava/gradivo
Splošen Erasmus+ INFO dan 22. 10. 2018 ob 13h, Hiša EU Info dan – gradivo
Erasmus+ projekti strateška partnerstva v izobraževanju odraslih (KA204) 12.13. 2. 2019 ob 9h (do 13h), Plaza hotel LJ PRIJAVA
(NOV DATUM!)
NOVO: Erasmus+ projekti partnerstva za izmenjavo med šolami (KA229) (ponovitev seminarja) 15. 2. 2019 ob 9.30 (do 13.30), CMEPIUS
NOVO: Erasmus+ projekti partnerstva za izmenjavo med šolami (KA229) – SPLETNI SEMINAR: ODDAJA PRIJAVE 7. 3. 2019 ob 13. uri PRIJAVA
Osebno svetovanje za projekte strateška partnerstva (KA2; vsa področja) od 16. 11. 2018 do 8. 3. 2019 Vsi termini zasedeni.
~~~~~~~~~~~ Že izvedene aktivnosti ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Erasmus+ projekti mobilnosti v (KA103 & KA107) –  program 6. 12. 2018 ob 10h, Plaza hotel LJ Gradivo
Erasmus+ projekti mobilnosti za vrtce, osnovne in srednje šole, vključno s poklicnimi šolami (KA101, KA102, KA202) 7. 12. 2018 ob 13h, Plaza hotel LJ Gradivo KA101
Gradivo KA102/116
Erasmus+ projekti mobilnosti v (KA103 & KA107) – program 11. 12. 2018 ob 10h, Hotel City MB Gradivo
Erasmus+ projekti mobilnosti za vrtce, osnovne in splošne srednje šole(KA101) 11. 12. 2018 ob 10h, ŠC Postojna Gradivo KA101
Erasmus+ projekti za področje izobraževanja odraslih (KA104) 11. 12. 2018 ob 10h (do 12.30), Plaza hotel LJ Gradivo IO
Erasmus+ projekti mobilnosti za vrtce, osnovne in srednje šole, vključno s poklicnimi šolami  (KA101, KA102, KA202) 12. 12. 2018 ob 10h, SŠGT MB Gradivo KA102/116
Erasmus+ projekti za področje izobraževanja odraslih (KA104 & KA204) 8. 01. 2019 ob 9h, LU Koper
(9-11.30 (KA1) 12-15 (KA2))
Gradivo IO
Erasmus+ projekti za področje izobraževanja odraslih (KA104 & KA204) 9. 01. 2019 ob 9h, AZM LU Maribor
(9-11.30 (KA1) 12-15 (KA2))
Gradivo IO
Erasmus+ projekti za področje izobraževanja odraslih (KA104 & KA204) 10. 01. 2019 ob 9h, Knjižnica NM
(9-11.30 (KA1) 12-15 (KA2))
Gradivo IO
Erasmus+ projekti mobilnosti in strateška partnerstva za poklicne šole  (KA102, KA202) 11. 1. 2019 ob 13h, CMEPIUS
Erasmus+ projekti partnerstva za izmenjavo med šolami (KA229) 15. 1. 2019 ob 10h (do 14h), Hotel City MB
Erasmus+ projekti mobilnosti za vrtce, osnovne in srednje šole (KA101) 16. 1. 2019 ob 13h, CMEPIUS (nov datum)
Kako vnesti načrt mobilnosti v prijavnico za KA101 in KA104? – SPLETNI SEMINAR  16. 1. 2019 ob 12h POSNETEK
Kako vnesti načrt mobilnosti v prijavnico za KA102 in KA116? – SPLETNI SEMINAR 17. 1. 2019 ob 13h POSNETEK
Erasmus+ projekti partnerstva za izmenjavo med šolami (KA229) 17. 1. 2019 ob 10h (do 14h), ŠC Postojna ODPOVEDANO zaradi premalo prijav
Erasmus+ projekti strateška partnerstva v visokem šolstvu (KA203) 17. 1. 2019 ob 9:30, CMEPIUS
Erasmus+ projekti strateška partnerstva v šolskem izobraževanju (KA201) 18. 1. 2019 ob 9:30 (do 14h), CMEPIUS
Erasmus+ projekti partnerstva za izmenjavo med šolami (KA229) 22. 1. 2019 ob 10h (do 14h), Plaza hotel LJ
Erasmus+ projekti strateška partnerstva v PIU (KA202) 23. 1. 2019 ob 13h (do 15h), CMEPIUS GRADIVO
Erasmus+ projekti strateška partnerstva (vse akcije, razen KA229) 23. 1. 2019 ob 10h, Regijsko študijsko središče CELJE
Tehnični vidiki izpolnjevanja prijavnic za projekte mobilnosti v visokem šolstvu (KA103 in KA107) – SPLETNI SEMINAR (vabilo) 23. 1. 2019 ob 13h POSNETEK
Erasmus+ projekti strateška partnerstva v visokem šolstvu (KA203) 29. 1. 2019 ob 10h, Univerza v Mariboru
Erasmus+ projekti strateška partnerstva v visokem šolstvu (KA203) 31. 1. 2019 ob 10h, Univerza na Primorskem

 

Prijavnice

POMEMBNO: za razpis 2019 naj bi bile vse prijavnice spletne: “on-line” obrazec oddate s klikom na gumb ODDAJ/SUBMIT. Ne pozabite pripeti obveznih prilog (najmanj podpisane častne izjave in mandatnih pisem, če prijavljate konzorcij v KA1 oz projekt KA2)!!

Na voljo so že prijavnice v angleškem jeziku za projekte mobilnosti (razen za področje izobraževanja odraslih).

SPLETNE PRIJAVNICE <– KLIKNITE
Kako do začetne strani in izbor jezika? 

Prijavni postopek E+ 2019
Navodila za spletne prijavnice

V primeru tehničnih težav s prijavnico nam to sporočite na tehnicna.pomoc@cmepius.siDostop je preko portala Evropske komisije, za kar potrebuje posameznik registracijo na EU portalu (prej ECAS, navodila za dostop v dokumentu Proces uporabe spletnih prijavnic). Tudi spletne prijavnice omogočajo postopno izpolnjevanje, prepošiljanje med različnimi posamezniki in shranjevanje. Prednost je, da bodo vse prijavnice shranjene na avtorjevem spletnem portalu.

Pomoč

Podatki ter rezultati prav vseh projektov, odobrenih v preteklih razpisih in tudi iz preteklega programa Vseživljenjsko učenje, so zbrani na Evropski platformi projektnih rezultatov. Vabimo vas k raziskovanju!

> Primeri dobrih projektov iz Slovenije

> Iskanje partnerskih organizacij, izobraževanj, usposabljanj in drugih priložnosti ter gradiv

> Pozitivni učinki sodelovanja v mednarodnih projektih (Evalvacije in analize)

 

Razpis Listina Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju 2018

16. 2. 2018

Rezultati razpisa Erasmus+ 2018 za KA1: Listino Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Sklep KA109 – Listina PIU

Evropska komisija je 21. novembra 2017 objavila razpis za Listino Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za obdobje 2018–2020.

Namen Listine Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (v nadaljnjem besedilu: listina za mobilnost v PIU) je spodbuditi organizacije, ki imajo dokazano kakovost pri večletni organizaciji mobilnosti za dijake in osebje v PIU, k nadaljnjemu razvoju njihovih strategij evropske internacionalizacije. Imetniki listine se bodo od razpisa leta 2019 dalje lahko na poenostavljen način prijavili za ključni ukrep 1 (mobilnost za dijake in osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju) v okviru programa Erasmus+.

Rok za prijavo za pridobitev Listine E+ za mobilnost v PIU je 17. maj 2018 ob 12.00.                                                                                     

Spodaj objavljen vzorec prijavnice v PDF obliki je namenjen le vpogledu v vsebino prijavnice. Ustrezna spletna prijavnica, ki jo morate izpolniti, je na voljo na povezavi TUKAJ.

             

 

Razpis Erasmus+ listina za visoko šolstvo 2019 (ECHE)

Evropska komisija oz. Izvajalska agencija (EACEA) je objavila »POSEBEN RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/03/2018« Univerzitetna listina Erasmus 2014 – 2020 (2018/C 37/07). Pridobitev ECHE listine (Erasmus Charter for Higher Education) je predpogoj in zaveza h kakovosti za vse institucije terciarnega sektorja, ki bi želele sodelovati v katerih koli aktivnostih programa Erasmus+. EACEA objavi razpis enkrat letno, dodeljena ECHE listina je ob upoštevanju in spoštovanju ECHE načel veljavna za celotno obdobje trajanja programa E+, tj. do vključno razpisa leta 2020.

Za več informacij o razpisu ECHE 2019 si na spletni strani EACEA oglejte:

Razpisna dokumentacija vključno s prijavnico in navodili za prijavo je objavljena na spletni strani EACEA »Erasmus Charter for Higher EducationSelection 2018«.

Predno se lotite izpolnjevanja prijavnice na Razpis ECHE 2019, pazljivo preglejte vso razpisno dokumentacijo!

 1. Smernice za prijavitelje ( Guidelines for Applicants).
 2. Pridobite EULogin (prej: ECAS) račun (European Commission Authentication Service – How to Apply).
 3. V imenu vaše institucije pridobite PIC kodo (Participant Identification Code). Predhodno preverite, če vaša institucija kodo že ima!
 4. Kreirajte e-obrazec prijavnice in natančno izpolnite vsebinski del prijavnice v skladu z navodili na spletni strani ECHE Razpisa, še posebej pozorno upoštevajte dokument »Smernice za prijavitelje« (Guidelines for Applicants) in »Tehnična navodila za izpolnjevanje prijavnice« (eForm User Guide) .
 5. Priložite zahtevane anekse.
 6. Validirajte (preverite) pravilnost vnosov in oddajte prijavnico.

Prijavnico je potrebno oddati zgolj in samo v e-obliki najkasneje do četrtka, 22. marca 2018 do 12.00 po CET.

Kaj je PIC koda

 V programu Erasmus+ se mora vsaka organizacija, ki želi sodelovati v kateri koli aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner), registrirati v enotnem registracijskem sistemu (Unique Registration Facility) in pridobiti t.i. Personal Identification Code (PIC) kodo. Celoten postopek prodobitve PIC kode je opisan v Erasmus+ URF Priročnik (EN, 2015) in kratkih navodilih Po korakih do PIC kode (november 2016). Dokument Financial identification za proračunske uporabnike – Na spletnem naslovu Uprave RS za javna plačila (uprava vodi vse račune odprte pri Banki Slovenije) je natančno opisan postopek, kaj morajo prijavitelji narediti, da dobijo potrjen obrazec “Financial Identification“. Če obrazcu priložite zadnji izpisek iz transakcijskega računa, potem obrazec lahko podpiše samo odgovorna oseba inštitucije in vam ga ni treba pošiljati na UJP (to določilo je napisano na obrazcu spodaj). Izpisek si lahko natisnete iz aplikacije UJPnet.