Erasmus +
Erasmus + šport

Izobraževanje, usposabljanje in šport
2021–2027

Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (učečih se, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva za sodelovanje med različnimi institucijami z namenom strokovnega in osebnega razvoja posameznikov ter krepitve kakovosti izobraževanja prek sodelovanja med področjem izobraževanja in širšim okoljem (vključno z gospodarstvom).

Na področju športa je financiranje namenjeno evropskim projektom, ki naslavljajo varovanje integritete in vrednot v športu, spodbujanju telesne dejavnosti za krepitev zdravja ter socialno -ekonomski in okoljski razsežnosti športa.

CMEPIUS
Erasmus + mladina

Mladina
2021–2027

Mladinsko poglavje programa Erasmus+ nagovarja mladinski sektor in ga spodbuja k organizaciji učnih mobilnosti za vse mlade v starosti od 13. do 30. leta, ki ponujajo priložnosti neformalnega in priložnostnega učenja v kontekstu (mednarodnega) mladinskega dela. Spodbuja tudi razvoj kompetenc mladinskih delavcev in voditeljev za organizacijo aktivnosti neformalnega izobraževanja v mladinskem delu ter vključevanje mladih v dialog z oblikovalci mladinskih politik na lokalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni.

Movit