Iskanje partnerjev

Center kot nacionalna agencija ne deluje kot iskalec oz. posrednik partnerjev. V okviru naših aktivnosti omogočamo udeležbo na mednarodnih dogodkih, katerih namen je lahko prav navezovanej stikov z novimi partnerji (kontaktni seminarji), seveda pa je vsak mednarodni dogodek priložnost, tekom katere udeleženci navezujejo stike in tako vzpostavljajo potencialna partnerstva za projekte.

Želeli pa bi vas spomniti, da partnerje lahko najdete tudi preko različnih evropskih platform:

Prav tako pobrskajte med že izvedenimi projekti – preverite, ali je kdo že izvedel kakšno podobno idejo, kot je vaša, na Evropski spletni platformi projektnih rezultatov.