Kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA)

Aktivnosti mednarodnega sodelovanja (TCA) v okviru programa Erasmus+ so dogodki z najavljeno tematiko, kjer poteka mreženje udeležencev, razvijanje projektnih idej ter diskusija o izbrani tematiki

Gre torej za mednarodne tematske oz. kontaktne seminarje, kjer lahko izmenjate mnenja, dobre prakse, spoznate potencialne partnerje, najdete dobro projektno idejo, prispevate k razvoji določenega področja na evropskem nivoju.
Nacionalna agencija navadno rezervira določeno število mest za slovenske udeležence. Iz sredstev programa izbranim udeležencem nacionalna agencija krije potne stroške in kotizacijo.

Več informacij o posameznem kontaknem seminarju najdete s klikom na opis/naslov seminarja. Ob prijavi upoštevajte v opisu navedene ciljne skupine in teme seminarjev ter akcijo Erasmus+, kateri so namenjeni (KA1 ali KA2)!

Področje –
št.razpisanih mest
Opis kontaktnega oz. tematskega seminarja (pozorni bodite na opis udeležencev in tematik) Datum, kraj ROK PRIJAVE
3 mesta “Cross-sectorial approaches to literacy for young migrants and their families”
Pričakujemo prijave institucij, ki se ukvarjajo s pismenostjo, integracijo migrantov in so pripravljene deliti svoje dobre prakse ter vzpostaviti sodelovanje za bodoče Erasmus+ KA1/KA2 projekte na področju šolskega, visokošolskega ter izobraževanja odraslih
22. do 24. oktober 2018, Liege, Belgija SEMINAR ODPOVEDAN
HE – 8 “Connecting Higher Education Institutions and Business Community: Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships”
This seminar will gather approximately 70 higher education institutions’ representatives (international relations officers, student career counsellors, traineeship coordinators, head of the studies, decision makers, academy-business liaison officers) from Erasmus+ programme countries. The seminar will focus on the importance of Erasmus+ traineeships as an efficient mechanism in graduates’ transition to the world of work and the need to ensure its quality.
PROGRAM (osnutek)
23. do 25. oktober 2018, Split, Hrvaška zaključen (do 3. septembra 2018)
HE – 2 Recognition: use and matching of ECTS with learning outcomes VABILO PROGRAM (osnutek) 28. in 29. 11. 2017, Leipzih, Nemčija zaključen (31. 8. 2017)
VET – 2 Strengthening the competence-based approach VABILO PROGRAM (osnutek) 12. do 17. 11. 2017, Helsinki & Tampere /FI) zaključen (31. 8. 2017)
AE – 2 Validation of nonformal and informal learning – opportunities for special target groups 28.11. – 1.12.2017, Kuopio (FI) zaključen (14.6.2017)
AE – 10
Making Adult Education more visible in Erasmus+ programme, Contact seminar for adult education organisations dealing with adults with fewer opportunities 31. 5. – 2. 6. 2017, Zagreb (HR) zaključen (4. 4. 2017)

 

Zaključeni kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA) v 2016

Področje in št.
razpisanih mest
Opis kontaktnega oz. tematskega seminarja (posebej pozorni bodite na opis udeležencev in tematik) Datum, kraj ROK PRIJAVE
VET – 2 Erasmus+ fostering the mobility of apprentices and staff across Europe (preliminarni program) 19. in 20. december 2016, Rim (Italija) zaključen (2. november 2016)
SE – 2 Interactive methods in the introduction of educational inclusion 24. do 27. oktober 2016, Sofia (Bolgarija) zaključen (10. oktober 2016)
AE – 2 Recognition and Validation in Adult Education 6. do 9. november 2016, Toledo (Španija) zaključen (12. september 2016)
SE – 2
VET – 2
AE – 1
Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+
program dogodka (osnutek)
(spletna stran dogodka)
9. do 11. november 2016, Split (Hrvaška) zaključen (19. september 2016)
SE – 2 Playing and Learning Child (vzgojitelji in učitelji otrok v starosti 3 do 8 let) 9. do 12. oktober 2016, Turku (Finska) zaključen (8. avgust 2016)
AE – 3 Izobraževanje odraslih v Erasmus+ (organizacije, ki sodelujejo v splošnem izobraževanju odraslih) 6. in 7. oktober 2016, Lizbona (Portugalska) zaključen (10. avgust 2016)

AE – 2 Vseživljenjsko učenje v zaporih (seminar je namenjen izobraževalcem in strokovnjakom na področju izobraževanja v zaporih) 4. do 7. oktober 2016, Oulu (Finska) zaključen (27. junij 2016)
SE – 2 Uporaba eTwinninga v KA2 šolskih partnerstvih
(seminar je namenjen osnovnošolskim učiteljem)
1. do 3. september 2016, Praga (Češka) zaključen
SE – 15
VET – 5
Kontaktni seminar “Govorim – I speak”
PRIJAVNI OBRAZEC (samo za ta seminar)
1. do 3. junij 2016, Ljubljana (Slovenija) zaključen
 SE-1
VET-1
AE-1
 Krepitev digitalnih kompetenc – vabilo  11. do 14. september 2016,
Tallin (Estonija)
 zaključen

VET = poklicno izobraževanje in usposabljanje / SE = splošno šolsko izobraževanje (vrtci, OŠ, SŠ) / AE = splošno izobraževanje odraslih

 

Za prijavo je potrebno oddati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (zgolj 1 originalno podpisan izvod). Obrazec izpolnite v slovenskem jeziku. Za rok oddaje se šteje datum poštnega žiga na kuverti. Vlogo v el. obliki pošljite tudi na naslov erasmusplus@cmepius.si

Za posamezen kontaktni seminar lahko posamezna organizacija predloži le eno vlogo za enega udeleženca. V kolikor je na voljo več mest in želite izrecno poslati več udeležencev, to podrobno utemeljite. Načeloma želi nacionalna agencija udeležbo omogočiti čim večim različnim organizacijam.

Vse vloge, oddane v roku, bodo obravnavane glede na kriterije v obrazcu za pregled vloge (Ocenjevalni list – kontaktni seminar). Izbrane bodo najvišje točkovane vloge glede na razpoložljiva mesta, vloga pa mora prejeti vsaj 15 točk od 25.

}