Tematski in kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA)

Aktivnosti mednarodnega sodelovanja (TCA) v okviru programa Erasmus+ so dogodki z najavljeno tematiko, kjer poteka mreženje udeležencev, razvijanje projektnih idej ter diskusija o izbrani tematiki.

Gre za aktivnosti, ki jih izvajajo nacionalne agencije v podporo potencialnim prijaviteljem in pogodbenikom programa Erasmus+, z namenom krepitve kakovosti in učinkov programa. Na tematskih oz. kontaktnih seminarjih lahko izmenjate mnenja, dobre prakse, spoznate potencialne partnerje, najdete dobro projektno idejo, prispevate k razvoji določenega področja na evropskem nivoju.
Nacionalna agencija rezervira določeno število mest za slovenske udeležence. Iz sredstev programa izbranim udeležencem nacionalna agencija krije potne stroške in kotizacijo.

Ponudba izbranih seminarjev je objavljena na portalu www.SALTO-ET-net.

Preko portala SALTO-et.net potekajo tudi prijave. Za vsa smo pripravili priročnik Kako se prijavim na portal www.Salto-et.net, v katerem najdete vsa potrebna navodila za registracijo in prijavo na izbrani seminar.

Za razpisani seminar, kjer je slovenska NA rezervirala mesta, lahko posamezna organizacija predloži le eno vlogo za enega udeleženca (vlogo odda preko portala). Načeloma želi nacionalna agencija udeležbo omogočiti čim večim različnim organizacijam.

Vse vloge, oddane v roku, bodo obravnavane glede na kriterije v obrazcu za pregled vloge (Ocenjevalni list ). Izbrane bodo najvišje točkovane vloge glede na razpoložljiva mesta, vloga pa mora prejeti vsaj 12 točk od 20.

Dokumentacija

Obrazec za končno poročilo udeležbe na kontaktnem seminarju

Dodatne informacije:
erasmusplus@cmepius.si
Tel: 01-620-94-81

Zaključeni kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA)

Področje in št.
razpisanih mest
Opis kontaktnega oz. tematskega seminarja (posebej pozorni bodite na opis udeležencev in tematik) Datum, kraj ROK PRIJAVE
3 mesta “Cross-sectorial approaches to literacy for young migrants and their families”
22. do 24. oktober 2018, Liege, Belgija SEMINAR ODPOVEDAN
HE – 8 “Connecting Higher Education Institutions and Business Community: Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships”
PROGRAM (osnutek)
23. do 25. oktober 2018, Split, Hrvaška zaključen (do 3. septembra 2018)
HE – 2 Recognition: use and matching of ECTS with learning outcomes VABILO PROGRAM (osnutek) 28. in 29. 11. 2017, Leipzih, Nemčija zaključen (31. 8. 2017)
VET – 2 Strengthening the competence-based approach VABILO PROGRAM (osnutek) 12. do 17. 11. 2017, Helsinki & Tampere /FI) zaključen (31. 8. 2017)
AE – 2 Validation of nonformal and informal learning – opportunities for special target groups 28.11. – 1.12.2017, Kuopio (FI) zaključen (14.6.2017)
AE – 10
Making Adult Education more visible in Erasmus+ programme, Contact seminar for adult education organisations dealing with adults with fewer opportunities 31. 5. – 2. 6. 2017, Zagreb (HR) zaključen (4. 4. 2017)
VET – 2 Erasmus+ fostering the mobility of apprentices and staff across Europe (preliminarni program) 19. in 20. december 2016, Rim (Italija) zaključen (2. november 2016)
SE – 2 Interactive methods in the introduction of educational inclusion 24. do 27. oktober 2016, Sofia (Bolgarija) zaključen (10. oktober 2016)
AE – 2 Recognition and Validation in Adult Education 6. do 9. november 2016, Toledo (Španija) zaključen (12. september 2016)
SE – 2
VET – 2
AE – 1
Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+
program dogodka (osnutek)
(spletna stran dogodka)
9. do 11. november 2016, Split (Hrvaška) zaključen (19. september 2016)
SE – 2 Playing and Learning Child (vzgojitelji in učitelji otrok v starosti 3 do 8 let) 9. do 12. oktober 2016, Turku (Finska) zaključen (8. avgust 2016)
AE – 3 Izobraževanje odraslih v Erasmus+ (organizacije, ki sodelujejo v splošnem izobraževanju odraslih) 6. in 7. oktober 2016, Lizbona (Portugalska) zaključen (10. avgust 2016)

AE – 2 Vseživljenjsko učenje v zaporih (seminar je namenjen izobraževalcem in strokovnjakom na področju izobraževanja v zaporih) 4. do 7. oktober 2016, Oulu (Finska) zaključen (27. junij 2016)
SE – 2 Uporaba eTwinninga v KA2 šolskih partnerstvih
(seminar je namenjen osnovnošolskim učiteljem)
1. do 3. september 2016, Praga (Češka) zaključen
SE – 15
VET – 5
Kontaktni seminar “Govorim – I speak”
PRIJAVNI OBRAZEC (samo za ta seminar)
1. do 3. junij 2016, Ljubljana (Slovenija) zaključen
 SE-1
VET-1
AE-1
 Krepitev digitalnih kompetenc – vabilo  11. do 14. september 2016,
Tallin (Estonija)
 zaključen

VET = poklicno izobraževanje in usposabljanje / SE = splošno šolsko izobraževanje (vrtci, OŠ, SŠ) / AE = splošno izobraževanje odraslih

 

}