Kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA)

Aktivnosti mednarodnega sodelovanja (TCA) v okviru programa Erasmus+ so dogodki z najavljeno tematiko, kjer poteka mreženje udeležencev, razvijanje projektnih idej ter diskusija o izbrani tematiki

Gre torej za mednarodne tematske oz. kontaktne seminarje, kjer lahko izmenjate mnenja, dobre prakse, spoznate potencialne partnerje, najdete dobro projektno idejo, prispevate k razvoji določenega področja na evropskem nivoju.
Nacionalna agencija navadno rezervira določeno število mest za slovenske udeležence. Iz sredstev programa izbranim udeležencem nacionalna agencija krije potne stroške in kotizacijo.

Več informacij o posameznem kontaknem seminarju najdete s klikom na opis/naslov seminarja. Ob prijavi upoštevajte v opisu navedene ciljne skupine in teme seminarjev ter akcijo Erasmus+, kateri so namenjeni (KA1 ali KA2)!

Področje –
št.razpisanih mest
Opis kontaktnega oz. tematskega seminarja (pozorni bodite na opis udeležencev in tematik) Datum, kraj ROK PRIJAVE
HE – 2 Recognition: use and matching of ECTS with learning outcomes VABILO PROGRAM (osnutek) 28. in 29. 11. 2017, Leipzih, Nemčija 31. 8. 2017
VET – 2 Strengthening the competence-based approach VABILO PROGRAM (osnutek) 12. do 17. 11. 2017, Helsinki & Tampere /FI) 31. 8. 2017
AE – 2 Validation of nonformal and informal learning – opportunities for special target groups 28.11. – 1.12.2017, Kuopio (FI) zaključen (14.6.2017)
AE – 10
Making Adult Education more visible in Erasmus+ programme, Contact seminar for adult education organisations dealing with adults with fewer opportunities 31. 5. – 2. 6. 2017, Zagreb (HR) zaključen (4. 4. 2017)

 

Zaključeni kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA) v 2016

Področje in št.
razpisanih mest
Opis kontaktnega oz. tematskega seminarja (posebej pozorni bodite na opis udeležencev in tematik) Datum, kraj ROK PRIJAVE
VET – 2 Erasmus+ fostering the mobility of apprentices and staff across Europe (preliminarni program) 19. in 20. december 2016, Rim (Italija) zaključen (2. november 2016)
SE – 2 Interactive methods in the introduction of educational inclusion 24. do 27. oktober 2016, Sofia (Bolgarija) zaključen (10. oktober 2016)
AE – 2 Recognition and Validation in Adult Education 6. do 9. november 2016, Toledo (Španija) zaključen (12. september 2016)
SE – 2
VET – 2
AE – 1
Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+
program dogodka (osnutek)
(spletna stran dogodka)
9. do 11. november 2016, Split (Hrvaška) zaključen (19. september 2016)
SE – 2 Playing and Learning Child (vzgojitelji in učitelji otrok v starosti 3 do 8 let) 9. do 12. oktober 2016, Turku (Finska) zaključen (8. avgust 2016)
AE – 3 Izobraževanje odraslih v Erasmus+ (organizacije, ki sodelujejo v splošnem izobraževanju odraslih) 6. in 7. oktober 2016, Lizbona (Portugalska) zaključen (10. avgust 2016)

AE – 2 Vseživljenjsko učenje v zaporih (seminar je namenjen izobraževalcem in strokovnjakom na področju izobraževanja v zaporih) 4. do 7. oktober 2016, Oulu (Finska) zaključen (27. junij 2016)
SE – 2 Uporaba eTwinninga v KA2 šolskih partnerstvih
(seminar je namenjen osnovnošolskim učiteljem)
1. do 3. september 2016, Praga (Češka) zaključen
SE – 15
VET – 5
Kontaktni seminar “Govorim – I speak”
PRIJAVNI OBRAZEC (samo za ta seminar)
1. do 3. junij 2016, Ljubljana (Slovenija) zaključen
 SE-1
VET-1
AE-1
 Krepitev digitalnih kompetenc – vabilo  11. do 14. september 2016,
Tallin (Estonija)
 zaključen

VET = poklicno izobraževanje in usposabljanje / SE = splošno šolsko izobraževanje (vrtci, OŠ, SŠ) / AE = splošno izobraževanje odraslih

 

Za prijavo je potrebno oddati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (zgolj 1 originalno podpisan izvod). Obrazec izpolnite v slovenskem jeziku. Za rok oddaje se šteje datum poštnega žiga na kuverti. Vlogo v el. obliki pošljite tudi na naslov erasmusplus@cmepius.si

Za posamezen kontaktni seminar lahko posamezna organizacija predloži le eno vlogo za enega udeleženca. V kolikor je na voljo več mest in želite izrecno poslati več udeležencev, to podrobno utemeljite. Načeloma želi nacionalna agencija udeležbo omogočiti čim večim različnim organizacijam.

Vse vloge, oddane v roku, bodo obravnavane glede na kriterije v obrazcu za pregled vloge (Ocenjevalni list – kontaktni seminar). Izbrane bodo najvišje točkovane vloge glede na razpoložljiva mesta, vloga pa mora prejeti vsaj 15 točk od 25.

}