Pogodbena dokumentacija – Razpis Erasmus+ 2016

SPLOŠNO

KA1 - mobilnosti

KA1 – UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV

spletni Obrazec za spremembo pogodbe KA1 <- NOVO! 8.1.2018

Priloga IV: Veljavne stopnje financiranja

Veljavne stopnje financiranja za KA103
Veljavne stopnje financiranja za KA107
Veljavne stopnje financiranja za KA101
Veljavne stopnje financiranja za KA102
Veljavne stopnje financiranja za KA104

Priloga V: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci mobilnosti


Dokumenti za poročanje in management projekta

Zahtevek za spremembo pogodbe KA1

Rok za oddajo VMESNEGA POROČILA je po porabi 70 % zneska prvega izplačanega predplačila

Rok za oddajo KONČNEGA POROČILA je:

  • 30. 11. 2017 (16 mesečni projekti) oz.
  • 31. 7. 2018 (24 mesečni projekti)

Poročanje KA1


Vmesno poročilo KA103
(ROK: po porabi 70 % zneska prvega izplačanega predplačila)
Vmesno poročilo KA107

Navodila za pripravo končnega poročila (KA101, KA102 in KA104)
Vaše končno poročilo bo vrednoteno glede na kriterije, določene v dokumentu KA1 Assessment criteria.

Kriteriji za ocenjevanje končnih poročil KA103

NAVODILO ZA POROČANJE: Vnos mobilnosti tipa SMP v MT+ v primeru udeležencev iz okolij z manj možnostmi

KA2 - projekti