Pogodbena dokumentacija – Razpis Erasmus+ 2017

SPLOŠNO

PRIPOROČILA izvajanja projektnih aktivnosti v okoliščinah COVID19 – pogodbeniki 2017/2018/2019

Erasmus+ SPLOŠNI POGOJI (KA1 in KA2 aktivnosti)

Vzorci sporazumov – splošno

Vzorec sporazuma Mono – en upravičenec
Priloga III Mono – vsa področja

Vzorec sporazuma Multi – več upravičencev
Priloga III Multi – vsa področja

KA1 - mobilnosti

KA1, UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV

spletni Obrazec za spremembo pogodbe KA1

Priloga III: Finančna in pogodbena pravila

Pojasnilo: Mono – en upravičenec in Multi – več upravičencev (konzorcij)


Priloga IV: Veljavne stopnje financiranja

Veljavne stopnje financiranja za KA101
Veljavne stopnje financiranja za KA102
Veljavne stopnje financiranja za KA104
Veljavne stopnje financiranja za KA103
Veljavne stopnje financiranja za KA107

Priloga V: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci mobilnosti – kliknite na svoje področje

Vzorci za področje šolskega izobraževanja, KA101

Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje (SI, 2017)
Sporazum o nepovratnih sredstvih – osebje (EN, 2017)
Program mobilnosti osebja šolsko področje (2017)
Zaveza kakovosti (šolsko izobraževanje, EN)

Vzorci za področje poklicnega izobraževanja, KA102

Vzorci za področje izobraževanja odraslih, KA104

Vzorci za področje visokega šolstva, KA103

Poročanje KA1

Vmesno poročilo projektov mobilnosti KA103 (ROK: po porabi 70 % zneska prvega izplačanega predplačila)

Vmesno poročilo KA107 (zahtevo za obrazec naslovite na vašega skrbnika projekta – poročilo se izpolnjuje preko orodja Mobility tool+)
ROK: po porabi 70 % zneska prvega izplačanega predplačila

Oddaja končnega poročila KA1 (KA101, KA102 in KA104)
Vaše končno poročilo bo vrednoteno glede na kriterije, določene v dokumentu KA1 Assessment criteria.

Navodila za poročanje KA103 – SMP in dodatek
Kriteriji za ocenjevanje končnih poročil KA103

KA2 - projekti