Pogodbena dokumentacija – Razpis Erasmus+ 2015

Erasmus+ SPLOŠNI POGOJI (KA1 in KA2 aktivnosti)
Splošni pogoji – en upravičenec (mono-beneficiary agreement)
Splošni pogoji – več upravičencev (multi-beneficiary agreement)

KA1 – UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV

spletni Obrazec za spremembo pogodbe KA1 <- NOVO! 8.1.2018

Priloga III: Finančna in pogodbena pravila – en upravičenec
Priloga III: Finančna in pogodbena pravila – več upravičencev (konzorcij)

Priloga IV: Vzorci sporazumov med upravičencem in udeleženci
Zahtevek za spremembo pogodbe KA1

KA1 POROČANJE

Akcija KA103 (mobilnost v visokem šolstvu) – POROČANJE
Drugo vmesno poročilo: ROK 30. 6. 2016 

Prvo vmesno poročilo: ROK 31. 1. 2016
Pogodbeniki projektov mobilnosti na področju visokega šolstva med programskimi državami (KA103 HE) generirajo, pripravijo in oddajo končno poročilo v orodju MT+. Končno poročilo bo vrednoteno  glede na kriterije zapisane v dokumentu Assessment criteria for the final beneficiary reports (ki ostajajo enaki kot v pogodbenem letu 2014). ROK je 30. 11. 2016 (16 mesečni projekti) oz. 31. 7. 2017 (24 mesečni projekti)
Navodila za pripravo končnega poročila 2015 – KA103 (datum dokumenta 14/10/2016)

Akcije KA101/KA102/KA104 – KONČNO POROČILO
Projekti mobilnosti posameznikov na področjih šolskega izobraževanja (SE), poklicnega izob. in usposabljanja (VET) ter izobraževanja odraslih (AE) (KA101, KA102 in KA104) pripravijo končno poročilo projekta preko orodja Mobility Tool (generirate ga v zavihku Reports). Prosimo vas, da pri pripravi konkretno in jasno odgovorite na vsa vprašanja in podvprašanja končnega poročila, saj bo NA na le na podlagi tega lahko podala končno oceno izvedenega projekta.
Navodila za pripravo končnega poročila 2015 (posodobljeno 16/08/2016)
Vaše končno poročilo bo vrednoteno glede na kriterije, določene v dokumentu KA1 Assessment criteria .

Akcija KA107 – merila ocenjevanja končnih poročil
KA107 Assessment Criteria for Final Beneficiary Reports (2015)
Gradivo z delavnice za pripravo končnega poročila

KA2 – STRATEŠKA PARTNERSTVA
Priloga III-Finančna in pogodbena pravila_KA2
Zahtevek za spremembo pogodbe KA2_2015

KA2 POROČANJE

spletni seminar – Uporaba Mobility Tool+ in poročanje

KA2 – obrazec za vmesno poročilo

Končno poročilo pogodbenik odda z uporabo orodja MobilityTool+. Vsa končna poročila se vrednotijo po kriterijih, skladnih s kriteriji ocenjevanja vlog. Najdete jih v dokumentu: Guideline of assessment of final beneficiary reports on KA2 Strategic Partnerships
Pogodbenikom priporočamo, da kriterije vzamejo v obzir tekom priprave končnega poročila projekta.