Tematski in kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA)

Aktivnosti mednarodnega sodelovanja (TCA) v okviru programa Erasmus+ so dogodki z najavljeno tematiko, kjer poteka mreženje udeležencev, razvijanje projektnih idej ter diskusija o izbrani tematiki.

Gre za aktivnosti, ki jih izvajajo nacionalne agencije v podporo potencialnim prijaviteljem in pogodbenikom programa Erasmus+, z namenom krepitve kakovosti in učinkov programa. Na tematskih oz. kontaktnih seminarjih lahko izmenjate mnenja, dobre prakse, spoznate potencialne partnerje, najdete dobro projektno idejo, prispevate k razvoji določenega področja na evropskem nivoju.
Nacionalna agencija rezervira določeno število mest za slovenske udeležence. Iz sredstev programa izbranim udeležencem nacionalna agencija krije potne stroške in kotizacijo.

Ponudba izbranih seminarjev je objavljena na portalu www.SALTO-ET-net. Seminarje, na katerih rezerviramo mesta, promoviramo na spletni strani med novicami in v mesečnih novičkah CMEPIUSa. Preko portala SALTO-et.net ta trenutek prijava NI mogoča, izpolniti morate PRIJAVNICO in jo poslati po navodilih v desnem stolpcu!

ODPRTI kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA)

Področje in št.
razpisanih mest
Opis kontaktnega oz. tematskega seminarja (posebej pozorni bodite na opis udeležencev in tematik) Datum, kraj ROK PRIJAVE
2  “Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality” 11. in 12. maj 2021 15. marec 2021
3 “Building project planning and management competences among workers of early childhood education and care institutions” (seminar organizira NA Poljske) med 20. in 30. aprilom 2021 preko spleta 24. marec 2021 (sreda)

Za razpisani seminar, kjer je slovenska NA rezervirala mesta, lahko posamezna organizacija predloži le eno vlogo za enega udeleženca. Načeloma želi nacionalna agencija udeležbo omogočiti čim večim različnim organizacijam.

Vse vloge, oddane v roku, bodo obravnavane glede na kriterije v obrazcu za pregled vloge (Ocenjevalni list ). Izbrane bodo najvišje točkovane vloge glede na razpoložljiva mesta, vloga pa mora prejeti vsaj 12 točk od 20.

Dokumentacija

PRIJAVNICA

Obrazec za poročilo udeležbe na kontaktnem seminarju

Dodatne informacije:
erasmusplus@cmepius.si
Tel: 01-620-94-81

Zaključeni kontaktni seminarji Erasmus+ (TCA)

Področje in št.
razpisanih mest
Opis kontaktnega oz. tematskega seminarja (posebej pozorni bodite na opis udeležencev in tematik) Datum, kraj ROK PRIJAVE
šolsko izobraževanje (2 mesti) What makes a good inclusion project? A Study Visit for newcomers engaging in international mobilities

To je študijski obisk za šole novinke. Ogledali si bodo številne primere dobre prakse s poudarkom na vključenosti in razumevanju, kaj jih naredi primere dobre prakse. Povezovanje teorije s prakso, možnost za razvoj novih partnerstev in potencialnih novih projekti. Predstavitev programa Erasmus + in možnosti, ki jih ponuja znotraj KA1 in KA2. Pridobili boste jasno razlago, kako “vključiti vključenost” v svojo šolo.

Ciljna skupina: učitelji/ravnatelji, ki delajo z učenci starimi od 6 do 12 let in jih zanima tema inkluzije (vključenosti)

https://salto-et.net/tca/event/97

18. november 2020 14:00 do 16:30 (GMT + 1)

25. november 2020 14:00 do 16:30 (GMT + 1)

18. december 2020   14:00 do 16:30 (GMT + 1)

zaključen
šolsko izobraževanje

(2 mesti)

Anything International!?– Building the Foundation for International Mobility

Namen seminarja je predstaviti prednosti mednarodnega sodelovanja in spodbuditi učitelje k sodelovanju v programu Erasmus+ in eTwinning.

Ciljna skupina: prednost bodo imeli novinci v programu Erasmus+ in eTwinningu. Udeleženci so učitelji učencev starih od 4 do 18 let, ki se ukvarjajo z učenci s posebnimi potrebami.

https://salto-et.net/tca/event/95

 8. in 9. december 2020, 14:00 do 16:00 (GMT+1) zaključen
visokošolsko izobraževanje

(2 mesti)

Teaching and learning in a digital age
Nemška nacionalna agencija vabi na tematsko konferenco o digitalnem poučevanju in učenju z Erasmus+ projekti. Vabljene organizacije, ki že izvajajo projekte Erasmus+ KA2 (tudi centralizirane) ali KA3 na področju visokega šolstva. Udeleženci bodo skupaj raziskovali digitalne oblike in njihovo ustreznost za razvoj mednarodnega sodelovanja in povezovanja.
november 2020,
Köln, Nemčija
Koln_april20_info
zaključen
3 mesta “Cross-sectorial approaches to literacy for young migrants and their families”
22. do 24. oktober 2018, Liege, Belgija SEMINAR ODPOVEDAN
HE – 8 “Connecting Higher Education Institutions and Business Community: Increasing the Quality of Erasmus+ Traineeships”
PROGRAM (osnutek)
23. do 25. oktober 2018, Split, Hrvaška zaključen (do 3. septembra 2018)
HE – 2 Recognition: use and matching of ECTS with learning outcomes VABILO PROGRAM (osnutek) 28. in 29. 11. 2017, Leipzih, Nemčija zaključen (31. 8. 2017)
VET – 2 Strengthening the competence-based approach VABILO PROGRAM (osnutek) 12. do 17. 11. 2017, Helsinki & Tampere /FI) zaključen (31. 8. 2017)
AE – 2 Validation of nonformal and informal learning – opportunities for special target groups 28.11. – 1.12.2017, Kuopio (FI) zaključen (14.6.2017)
AE – 10
Making Adult Education more visible in Erasmus+ programme, Contact seminar for adult education organisations dealing with adults with fewer opportunities 31. 5. – 2. 6. 2017, Zagreb (HR) zaključen (4. 4. 2017)
VET – 2 Erasmus+ fostering the mobility of apprentices and staff across Europe (preliminarni program) 19. in 20. december 2016, Rim (Italija) zaključen (2. november 2016)
SE – 2 Interactive methods in the introduction of educational inclusion 24. do 27. oktober 2016, Sofia (Bolgarija) zaključen (10. oktober 2016)
AE – 2 Recognition and Validation in Adult Education 6. do 9. november 2016, Toledo (Španija) zaključen (12. september 2016)
SE – 2
VET – 2
AE – 1
Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+
program dogodka (osnutek)
(spletna stran dogodka)
9. do 11. november 2016, Split (Hrvaška) zaključen (19. september 2016)
SE – 2 Playing and Learning Child (vzgojitelji in učitelji otrok v starosti 3 do 8 let) 9. do 12. oktober 2016, Turku (Finska) zaključen (8. avgust 2016)
AE – 3 Izobraževanje odraslih v Erasmus+ (organizacije, ki sodelujejo v splošnem izobraževanju odraslih) 6. in 7. oktober 2016, Lizbona (Portugalska) zaključen (10. avgust 2016)

AE – 2 Vseživljenjsko učenje v zaporih (seminar je namenjen izobraževalcem in strokovnjakom na področju izobraževanja v zaporih) 4. do 7. oktober 2016, Oulu (Finska) zaključen (27. junij 2016)
SE – 2 Uporaba eTwinninga v KA2 šolskih partnerstvih
(seminar je namenjen osnovnošolskim učiteljem)
1. do 3. september 2016, Praga (Češka) zaključen
SE – 15
VET – 5
Kontaktni seminar “Govorim – I speak”
PRIJAVNI OBRAZEC (samo za ta seminar)
1. do 3. junij 2016, Ljubljana (Slovenija) zaključen
 SE-1
VET-1
AE-1
 Krepitev digitalnih kompetenc – vabilo  11. do 14. september 2016,
Tallin (Estonija)
 zaključen

VET = poklicno izobraževanje in usposabljanje / SE = splošno šolsko izobraževanje (vrtci, OŠ, SŠ) / AE = splošno izobraževanje odraslih

 

}