Razpis Erasmus+ 2018

RAZPIS

Razpis Erasmus+ 2018
Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja
 1. februar 2018
Ključni ukrep 1
Erasmus Mundus – Skupni magistrski študij (C)
15. februar 2018
Ključni ukrep 2
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in
usposabljanja
21. marec 2018
Ključni ukrep 2
Koalicije znanja (C)
28. februar 2018
Ključni ukrep 2
Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (C)
8. februar 2018
Jean Monnet akcije
katedre, moduli, centri odličnosti, omrežja, projekti (C)
22. februar 2018
Šport
-> Partnerska sodelovanja (C)
-> Mala partnerska sodelovanja (C)
-> Neprofitne evropske športne prireditve (C)
 5. april 2018

(C) = centralizirana akcija; vsi roki se iztečejo ob 12.00 po bruseljskem času

Dokumentacija razpisa je dostopna na straneh Evropske komisije. Prijavna dokumentacija za centralizirane aktivnosti (C) je dostopna na spletni strani Izvajalske agencije.

Vsaka organizacija, ki želi sodelovati v aktivnostih programa Erasmus+, mora imeti edinstveno PIC kodo. Vse o pridobitvi te kode najdete s klikom na “PIC KODA” v nadaljevanju.

PIC KODA

V programu Erasmus+ se mora vsaka organizacija, ki želi sodelovati v kateri koli aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner), registrirati v enotnem registracijskem sistemu (Unique Registration Facility) in pridobiti t. i. Personal Identification Code (PIC) kodo.

Celoten postopek prodobitve PIC kode je opisan v Erasmus+ URF Priročnik (EN, 2015) in kratkih navodilih Po korakih do PIC kode (november 2016).

Dokument Financial identification za proračunske uporabnike – Na spletnem naslovu Uprave RS za javna plačila (uprava vodi vse račune, odprte pri Banki Slovenije) je natančno opisan postopek, kaj morajo prijavitelji narediti, da dobijo potrjen obrazec “Financial Identification“. Če obrazcu priložite zadnji izpisek iz transakcijskega računa, potem obrazec lahko podpiše samo odgovorna oseba inštitucije in vam ga ni treba pošiljati na UJP (to določilo je napisano na obrazcu spodaj). Izpisek si lahko natisnete iz aplikacije UJPnet.

Pri izračunih potnih stroškov morate za izračun razdalje uporabiti kalkulator Evropske komisije.

Info dnevi

V sklopu promocije Razpisa Erasmus+ 2018 načrtujemo različne dogodke. CMEPIUS je skrbnik aktivnosti za področje izobraževanja in usposabljanja. Če vas zanima področje Erasmus+ Mladina (prej program Mladi v akciji), se obrnite za več informacij na MOVIT.

V spodnji tabeli bomo objavili datume in lokacije dogodkov ter povezave na el. prijavne obrazce. Spremljajte tudi naše novice, kjer vas bomo na te dogodke večkrat spomnili.

Vse tiste, ki vas mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja zanima, pa za program Erasmus+ slišite prvič, vabimo na splošno predstavitev za področje izobraževanja in usposabljanja. Dogodek je namenjen tistim posameznikom oz. predstavnikom izobraževalnih organizacij, ki o Erasmus+, mobilnosti ali mednarodnih projektih na področju izobraževanja nimajo nobenih izkušenj ali informacij.

Dogodek PRIJAVA
SPLOŠNI INFO DAN Erasmus+
KDAJ: 6. oktober 2017 ob 10.00
KJE: Predstavništvo EK , Dunajska 20, Ljubljana
GRADIVO
MB – SEMINAR za potencialne prijavitelje projektov mobilnosti Erasmus+ za šolsko in poklicno izobraževanje in usposabljanje
(KA101 in KA102)
KDAJ: 21. november 2017 ob 10.00
KJE: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
PRIJAVA
LJ – SEMINAR za potencialne prijavitelje projektov mobilnosti Erasmus+ za šolsko in poklicno izobraževanje in usposabljanje
(KA101 in KA102)
KDAJ: 28. november 2017 ob 10.00
KJE: Hotel STIL
PRIJAVA
PO – SEMINAR za potencialne prijavitelje projektov mobilnosti Erasmus+ za šolsko izobraževanje
(KA101)
KDAJ: 30. november 2017 ob 10.00
KJE: ŠC Postojna
 PRIJAVA
MB – SEMINAR za potencialne prijavitelje projektov mobilnosti Erasmus+ za terciarno izobraževanje (višje strokovno in visokošolsko izobraževanje; akcije KA103/KA107/KA108)
KDAJ: 18. december 2017 ob 10.00
KJE: City hotel MB
 PRIJAVA
LJ – Delavnica “OBLIKOVANJE EVROPSKEGA RAZVOJNEGA NAČRTA” za projekte mobilnosti v izobraževanju odraslih
KDAJ: 11. december 2017 ob 10.00
KJE: CMEPIUS
PRIJAVA
LJ – SEMINAR za potencialne prijavitelje projektov mobilnosti Erasmus+ za izobraževanje odraslih (KA104)
KDAJ: 18. december 2017 ob 10.00
KJE: Plaza hotel BTC
 PRIJAVA
LJ – SEMINAR za potencialne prijavitelje projektov mobilnosti Erasmus+ za terciarno izobraževanje (višje strokovno in visokošolsko izobraževanje; akcije KA103/KA107/KA108)
KDAJ: 20. december 2017 ob 9.00
KJE: Plaza hotel BTC
 PRIJAVA
KP – SEMINAR za potencialne prijavitelje projektov v Erasmus+ za izobraževanje odraslih (projekti mobilnosti – KA104 in strateška partnerstva – KA204)
KDAJ: 9. januar 2018 ob 9.30 (za KA104) ali 12.00 (za KA204)
KJE: LU Koper
 PRIJAVA
MB – SEMINAR za potencialne prijavitelje projektov v Erasmus+ za izobraževanje odraslih (projekti mobilnosti – KA104 in strateška partnerstva – KA204)
KDAJ: 10. januar 2018 ob 9.30 (za KA104) ali 12.00 (za KA204)
KJE: AZM LU Maribor
 PRIJAVA
NM – SEMINAR za potencialne prijavitelje projektov v Erasmus+ za izobraževanje odraslih (projekti mobilnosti – KA104 in strateška partnerstva – KA204)
KDAJ: 12. januar 2018 ob 9.30 (za KA104) ali 12.00 (za KA204)
KJE: Knjižnica Novo mesto
 PRIJAVA
MB – SEMINAR za potencialne prijavitelje projektov strateška partnerstva v šolskem izobraževanju in v PIU (KA201, KA219, KA202)
KDAJ: 16. januar 2018 ob 10.00
KJE: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
PRIJAVA (decembra)
LJ – SEMINAR za potencialne prijavitelje projektov strateška partnerstva v šolskem izobraževanju in v PIU (KA201, KA219, KA202)
KDAJ: 18. januar 2018 ob 10.00
KJE: Hotel STIL
PRIJAVA
(decembra)
LJ – SEMINAR za potencialne prijavitelje projektov strateška partnerstva v izobraževanju odraslih (KA204)
KDAJ: 14. februar 2018 ob 10.00
KJE: Plaza hotel BTC
 PRIJAVA
OSEBNA SVETOVANJA za projekte STRATEŠKA PARTNERSTVA (KA2)
ob petkih od 17. novembra dalje
 PRIJAVA
SPLETNI SEMINAR: Kako izpolnim in oddam prijavnico za projekt mobilnosti na področjih šolskega izobraževanja ali izobraževanja odraslih?
SPLETNI SEMINAR: Kako izpolnim in oddam prijavnico za projekt mobilnosti na področjih poklicnega izobraževanja ali mednarodne mobilnosti v VŠ?

 

Prijavnice

Prijavnice za Razpis Erasmus+ 2018 še niso na voljo.

Primeri

Podatki ter rezultati prav vseh projektov, odobrenih v preteklih razpisih in tudi iz preteklega programa Vseživljenjsko učenje, so zbrani na Evropski platformi projektnih rezultatov. Vabimo vas k raziskovanju!

Primeri dobrih projektov iz Slovenije

Erasmus+ učna mobilnost na Višji strokovni šoli ŠC Slovenj Gradec

Višja strokovna šola Šolskega centra Slovenj Gradec že vrsto let uspešno sodeluje v Erasmus+ projektih mobilnosti (KA1). Erasmus+ koordinatorica na instituciji, ga. Karmen Grudnik, je predstavila eno izmed njihovih uspešnih zgodb: “V času, ko mladi diplomanti težko dobijo službo, so zgodbe o uspehu naših mladih diplomantov na trgu dela pomembne. Mladi diplomantki Višje strokovne šole Slovenj Gradec, Klavdiji Ketiš, je Erasmus+ Mobilnost omogočila uspešen prvi vstop na trg dela. Njena odlična izvedba prakse v tujini potrjuje, da je vpeljan sistem kakovosti VSŠ SG, v katerem ima pomembno mesto tudi povezovanje s tujim okoljem, pravilno zastavljen. Pri tem projekti Erasmus+ mobilnosti s finančno podporo in strategijo izvedbe nudijo pomemben temelj.
Zgodba o uspehu Klavdije Ketiš bo dodatna spodbuda študentom in diplomantom VSŠ SG, da se za prakso v tujini odločijo. Hkrati pa je Klavdijina zgodba informacija domačim/lokalnim delodajalcem, da so Erasmus+ diplomanti in študenti VSŠ SG, primerno pripravljeni za vstop na trg dela in da lahko pomembno prispevajo k uspehu domačega gospodarstva.”

Klavdijino zgodbo si lahko preberete tukaj.

Erasmus+ Strateško partnerstvo EUpreneurs

Šolski center Srečka Kosovela Sežana skupaj s partnerji iz 4 EU držav preko strateških partnerstev Erasmus+ spodbuja podjetništvo pri dijakih. Dijaki so ustanovili mednarodna dijaška podjetja, v katerih praktično pridobivajo znanja z vodenjem podjetja, izvajanjem različnih aktivnosti – marketing, prodaja, izdelki idr. Slovenski dijaki so ustanovili podjetje Konstrukcija, ki se ukvarja s prodajo izdelkov s potiski Kosovelove poezije.
Šola pridobljeno znanje in novosti vključuje v redni učni načrt, predvsem v okviru Kreativno podjetništvo, ki se izvaja v podjetniškem modulu/sklopu od leta 2009. Učni načrt je edinstven primer dobre prakse v evropskem merilu.

 

Rezultati

Rezultati oziroma sklepi o izboru bodo objavljeni predvidoma 120 dni od prijavnega roka.

}