Razpis Erasmus+ 2019

RAZPIS

Razpis Erasmus+ 2019 (vsi roki se iztečejo ob 12.00 po bruseljskem času)
Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja
5. februar 2019
Ključni ukrep 1
Erasmus Mundus – Skupni magistrski študij (C)
14. februar 2019
Ključni ukrep 2
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in
usposabljanja
21. marec 2019
Ključni ukrep 2
Evropske univerze (C)
Koalicije znanja (C)
Koalicije sektorskih spretnosti (C)
28. februar 2019
Ključni ukrep 2
Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (C)
7. februar 2019
Jean Monnet akcije
katedre, moduli, centri odličnosti, omrežja, projekti (C)
22. februar 2019
Šport
-> Partnerska sodelovanja (C)
-> Mala partnerska sodelovanja (C)
-> Neprofitne evropske športne prireditve (C)
4. april 2019

(C) = centralizirana akcija;

Dokumentacija razpisa je dostopna na straneh Evropske komisije. Prijavna dokumentacija za centralizirane aktivnosti (C) je dostopna na spletni strani Izvajalske agencijeVodnik za prijavitelje je na voljo tudi v spletni različici (v vseh jezikih) – SL
Projektni predlogi morajo biti skladni s strateškimi dokumenti ustreznega področja izobraževanja. Strateški dokumenti so dostopni na TEJ povezavi.

Vsaka organizacija, ki želi sodelovati v aktivnostih programa Erasmus+, mora imeti edinstveno PIC kodo. Vse o pridobitvi te kode najdete s klikom na “PIC KODA” v nadaljevanju.

PIC KODA

V programu Erasmus+ se mora vsaka organizacija, ki želi sodelovati v kateri koli aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner), registrirati v enotnem registracijskem sistemu (Unique Registration Facility) in pridobiti t. i. Personal Identification Code (PIC) kodo.

Celoten postopek prodobitve PIC kode je opisan v Erasmus+ URF Priročnik (EN, 2015) in kratkih navodilih Po korakih do PIC kode (NOVO – december 2017).

Dokument Financial identification za proračunske uporabnike – Na spletnem naslovu Uprave RS za javna plačila (uprava vodi vse račune, odprte pri Banki Slovenije) je natančno opisan postopek, kaj morajo prijavitelji narediti, da dobijo potrjen obrazec “Financial Identification“. Če obrazcu priložite zadnji izpisek iz transakcijskega računa, potem obrazec lahko podpiše samo odgovorna oseba inštitucije in vam ga ni treba pošiljati na UJP (to določilo je napisano na obrazcu spodaj). Izpisek si lahko natisnete iz aplikacije UJPnet.

Pri izračunih potnih stroškov morate za izračun razdalje uporabiti kalkulator Evropske komisije.

Info dnevi

V sklopu promocije Razpisa Erasmus+ 2019 načrtujemo različne dogodke. CMEPIUS je skrbnik aktivnosti za področje izobraževanja in usposabljanja. Če vas zanima področje Erasmus+ Mladina (prej program Mladi v akciji), se obrnite za več informacij na MOVIT.

V spodnji tabeli bomo objavili datume in lokacije dogodkov ter povezave na el. prijavne obrazce. Spremljajte tudi naše novice in Facebook skupino, kjer vas bomo na te dogodke večkrat spomnili.

Dogodek Kdaj in kje Prijava/gradivo
Splošen Erasmus+ INFO dan 22. 10. 2018 ob 13h, Hiša EU Info dan – gradivo
Erasmus+ projekti mobilnosti v VŠ (KA103 & KA107) 6. 12. 2018 ob 10h, Plaza Kmalu.
Erasmus+ projekti mobilnosti za SE in VET (KA101, KA102, KA202) 7. 12. 2018 ob 13h, Plaza Kmalu.
Erasmus+ projekti mobilnosti v VŠ (KA103 & KA107) 11. 12. 2018 ob 10h, City hotel MB Kmalu.
Erasmus+ projekti mobilnosti za SE (KA101) 11. 12. 2018 ob 10h, ŠC Postojna Kmalu.
Erasmus+ projekti mobilnosti za SE in VET (KA101, KA102, KA202) 12. 12. 2018 ob 10h, SŠGT MB Kmalu.

Prijavnice

POMEMBNO: za razpis 2019 naj bi bile vse prijavnice spletna: “on-line” obrazec oddate s klikom na gumb ODDAJ/SUBMIT. Ne pozabite pripeti obveznih prilog (najmanj podpisane častne izjave)!!

Na voljo so že prijavnice za aktivnosti mobilnosti na področju visokega šolstva (KA103 & KA107).
SPLETNE PRIJAVNICE

Dostop je preko portala Evropske komisije, za kar potrebuje posameznik registracijo na EU portalu (prej ECAS, navodila za dostop v dokumentu Proces uporabe spletnih prijavnic). Tudi spletne prijavnice omogočajo postopno izpolnjevanje, prepošiljanje med različnimi posamezniki in shranjevanje. Prednost je, da bodo vse prijavnice shranjene na avtorjevem spletnem portalu.

V primeru tehničnih težav s prijavnico nam to sporočite na tehnicna.pomoc@cmepius.si

Pomoč

Podatki ter rezultati prav vseh projektov, odobrenih v preteklih razpisih in tudi iz preteklega programa Vseživljenjsko učenje, so zbrani na Evropski platformi projektnih rezultatov. Vabimo vas k raziskovanju!

> Primeri dobrih projektov iz Slovenije

> Iskanje partnerskih organizacij, izobraževanj, usposabljanj in drugih priložnosti ter gradiv

> Pozitivni učinki sodelovanja v mednarodnih projektih (Evalvacije in analize)

Rezultati

Rezultati bodo objavljeni skladno s pravili in zastavljenimi roki programa ter vodnika.

}