Smernice in navodila za aktivnosti Erasmus+

1. 7. 2020

Pravila programa Erasmus+ 2020 glede izvajanja aktivnosti ostajajo nespremenjena. Ker pa posledice oz. okoliščine pandemije izvajanje še vedno ovirajo, je Evropska komisija pripravila dodatna pravila za obravnavo virtualno izvedenih aktivnosti. Pomembno je, da je fizična izvedba aktivnosti še vedno prioriteta, vendar, če bodo okoliščine v prihodnje še omejevale fizično mobilnost, lahko z namenom doseganja cilja določene aktivnosti projekti izvedejo (delno ali v celoti) virtualno.

Pravila izvajanja in upravičenost virtualnih aktivnosti so predstavljeni v spodnjih navodilih za pogodbenike, vsi projekti pa bodo v prihodnjih tednih prejeli tudi dodatek k sporazumu o nepovratnih sredstvih, kjer bodo ta pravila zajeta.

Smernice in navodila za izvajanje aktivnosti Erasmus+ v okoliščinah posledic pandemije – pogodbeniki 2017/2018/2019

Smernice in navodila za izvajanje aktivnosti Erasmus+ v okoliščinah posledic pandemije – pogodbeniki 2020

Skrbniki pogodb bodo vse pogodbenike neposredno obvestili in pojasnili vsa odprta vprašanja. Izpostavimo naj, da so bila prejšnja pravila (april 2020) za uporabo v primeru višje sile reševanje tekočih aktivnosti, v katere je višja sila posegla, nova pravila pa se nanašajo na načrtovanje in upoštevanje ob izvajanju prihodnjih aktivnosti. Ne nadomeščajo pravil za primer višje sile (ki se lahko pojavi kadarkoli).

Navodila so objavljena tudi na naši posebni spletni strani poleg vseh do sedaj relevantnih dokumentov.