Razpis za pridobitev Erasmus akreditacije 2021-2027

28. 5. 2020

Evropska komisija je danes (28. maj 2020) objavila razpis za Erasmus akreditacijo institucij, aktivnih na področjih šolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih.

Nosilci Erasmus akreditacije bodo imeli olajšano prijavo na razpise za aktivnosti mobilnosti v okviru nove generacije programa Erasmus 2021 do 2027.

Rok za prijavo je 29. oktober 2020 (12:00:00).

Trenutno razpoložljive informacije najdete na podstrani Razpisi. Nacionalna agencija bo v prihodnjih tednih pripravila več informacij za potencialne prijavitelje in vam jih preko spletne strani posredovala. Prav tako bomo pripravili načrt promocijskih aktivnosti (seminarji za prijavitelje), ki bo kot za prejšnje razpise objavljen na strani samega razpisa.