Kontaktni seminar „Making Adult Education more visible in Erasmus+ programme“

8. 3. 2017
Vabilo k prijavi na kontaktni seminar, Zagreb, 31. maj – 2. junij 2017

Nacionalne agencije Slovenije, Hrvaške in Makedonije skupaj pripravljamo kontaktni seminar za osebje organizacij s področja izobraževanja odraslih. Na dogodku pričakujemo 40 udeležencev (10 iz Slovenije, 10 iz Hrvaške, 5 iz Makedonije in 15 iz ostalih držav EU).

Želimo vam omogočiti priložnosti za spoznavanje kolegov iz drugih držav in dogovore za projekte mobilnosti (KA1) z namenom, da poiščete svojo priložnost učenja od kolegov (job shadowing) ali poučevanja na sorodnih organizacijah v tujini.

Osredotočali se bomo na učenje odraslih z manj priložnostmi, še posebej tistih, ki jih bremenijo:

  • težave pri izobraževanju: tisti, ki predčasno zapustijo izobraževanje; odrasli z nizkimi dosežki;
  • ekonomske ovire: osebe, ki imajo nizek življenjski standard, nizke prihodke in so odvisne od sistema socialne pomoči; osebe, ki so zadolžene ali imajo finančne težave;
  • kulturne razlike: priseljenci, begunci ali potomci priseljenih ali begunskih družin; osebe, ki pripadajo narodnostni ali etnični manjšini; osebe s težavami pri jezikovnem prilagajanju ali kulturnem vključevanju;
  • družbene ovire: (nekdanji) storilci kaznivih dejanj.

Delovni jezik bo angleščina.

Za več informacij si oglejte Vabiloosnutek programa in obrazec za prijavo.

Vsi zainteresirani se lahko prijavite najkasneje do 4. aprila 2017 preko spletnega obrazca.
Končni izbor udeležencev bo narejen s strani treh nacionalnih agencij, ki dogodek organiziramo in izbor bo znan do 14. aprila 2017.

Kotizacija za udeležbo je 30 EUR in se plača na kraju dogodka (vse informacije o načinu plačila vam bomo posredovali naknadno).

Nacionalna agencija CMEPIUS krije vse ostale stroške (prevoz, nastanitev, program, …).