Iskanje partnerjev

12. 10. 2015

Čeprav razpis za program Erasmus+ 2016 še ni objavljen, se projekti že oblikujejo in pripravljajo. Ob tem bi vas želeli spomniti na različne možnosti iskanja partnerjev. Program Erasmus+ ne ponuja posebnega orodja za iskanje partnerjev, obstaja pa več spletnih platform, ki jih lahko učinkovito uporabite pri navezovanju stikov. Na portalih lahko predstavite projektno idejo ali pa si poiščete točno določeno partnersko organizacijo.

Področno specifične so sledeče platforme:

Obvezen korak pri snovanju projekta je tudi “raziskava trga” – je kak podoben ali celo enak evropski projekt že bil izveden, ali rešitev za naš problem že nekje obstaja, kakšna, kdo je že delal na tej tematiki, kdo že ima izkušnje – vse to boste našli na Evropski spletni platformi projektnih rezultatov. Na platformo so bili vnešeni projekti iz programov Vseživljenjsko učenje in Erasmus+, tako projekti mobilnosti kot tudi vsi ostali projekti.

Poleg omenjenih platform nacionalne agencije organizirajo različne tematske ali področne kontaktne seminarje, kjer prav tako lahko predstavite svojo projektno idejo in navežete veliko stikov. Zato spremljajte spletno stran razpisov kontaktnih seminarjev.

Nekateri projekti ob prijavi ne potrebujejo partnerjev, vendar pa po odobritvi iščejo partnerske organizacije za izvedbo mobilnosti. Visokošolske organizacije lahko spremljajo sledeče spletne strani, vzpostavljene prav v ta namen:

  • za iskanje možnosti udeležbe na „Staff Training Weeks” za Erasmus+ izmenjave za namen usposabljanja in oglaševanje vašega mednarodnega tedna, če in ko ga organizirate: IMOTION Staff weeks http://staffmobility.eu/
  • za študente pri iskanju prostih mest za E+ prakse (vsi ponudniki E+ praks so usmerjeni na to spletno stran): http://erasmusintern.org/ (kot iskalci pa se lahko v bazo registrirajo tudi sami E+ študenti)
  • za ŠTUDENTE PEDAGOŠKIH smeri – objave šol, ki bi želele v okviru prakse gostiti Erasmus+ študenta pedagoške smeri najdete na http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/tools/mobility.cfm.