Virus COVID-19

10. 3. 2020

Navodila glede sprememb aktivnosti zaradi ukrepov omejevanja širitve virusa COVID-19 ostajajo nespremenjena. Vse več institucij oz. držav vzpostavlja omejitvene ukrepe, ki naj jih institucije pri svojih odločitvah seveda spoštujejo in upoštevajo. Prejemamo vprašanja glede možnosti podaljšanja sporazumov preko najdaljšega dovoljenega trajanja – nacionalne agencije smo zaprosile Evropsko komisijo za to možnost, na odgovor še čakamo. Pogodbeniki bodo glede tega ažurno obveščeni.

Ker se je virus razširil tudi v Sloveniji, ste institucije dolžne ustrezno obvestiti vaše partnerske institucije o sprejetih ukrepih (na nivoju države kot tudi na nivoju vaše organizacije). Ne pozabite informirati vseh mobilnih posameznikov, ki že gostujejo pri vas oz. naj bi se mobilnost začela v tem obdobju. Informacija, ki bo podlaga za njihovo odločitev glede aktivnosti, naj bo formalizirana – posredujte ustrezno podpisano oz. uradno objavljeno obvestilo/odločitev vodstva/državnega organa.

Žal gre za izredno negotovo dogajanje, odločitve in ukrepi se sprejemajo dnevno, zato je v danem trenutku ključno posredovanje sprejetih odločitev vsem vpletenim. Nacionalna agencija pripravlja še natančnejša navodila glede poročanja v ustreznih orodjih, ki bodo posredovana vsem pogodbenikom.