Razpisi centraliziranih akcij

2. 11. 2016

Aktivnosti Erasmus+ programa se izvajajo tako na nacionalnem nivoju (decentralizirane akcije) kot tudi na evropskem nivoju (centralizirane akcije). Za akcije, ki jih vodi Izvajalska agencija (Executive Agency), so objavljeni samostojni razpisi, ki pa so sestavni del Erasmus+ razpisa 2017. V začetku tedna so bili objavljeni razpisi za

  • KA2: koalicije znanja 2017
  • Jean Monnet 2017
  • KA1: Erasmus Mundus skupni magistrski programi 2017
  • KA2: krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja 2017
  • KA3: Partnerstva med ustanovami za poklicno izobraževanje in usposabljanje za učenje na delovnem mestu in vajeništvo

Vsi, ki vas omenjene akcije oz programi zanimajo, si lahko vse podrobnosti preberete na spletnih straneh Izvajalske agencije.