KLJUČ DO VKLJUČENOSTI

7. 11. 2016

Vabimo vas na medsektorski posvet

KLJUČ DO VKLJUČENOSTI
aktivno prizadevanje za bolj vključujočo družbo
17. november 2016

Namen posveta je vzpodbuditi sodelovanje med različnimi organizacijami in institucijami na lokalnih ravneh za bolj vključujočo družbo.
Predstavljene bodo dobre prakse na lokalni ravni iz različnih sektorjev in posamičnih akterjev, predvsem pa je prostor namenjen diskusiji, mreženju in izmenjavi idej.

Vabljeni so predstavniki osnovnih in srednjih šol, občin, ljudskih univerz, zavodov za zaposlovanje, mladinskih organizacij in drugih nevladnih organizacij. Prijavite se preko spletnega obrazca, prijave zbiramo do 10. novembra 2016.

Posvet organizirata partnerski nacionalni agenciji MOVIT in CMEPIUS skupaj z Uradom RS za mladino, Uradom RS za komuniciranje in Univerzo v Ljubljani. Celodnevni dogodek bo 17. novembra 2016 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

VABILO in PROGRAM “KLJUČ DO VKLJUČENOSTI

PRIDRUŽITE SE NAM