Erasmus+: življenjska prelomnica za milijone evropskih študentk in študentov

31. 5. 2019

20. maja je Evropska komisija objavila študijo učinkov programa Erasmus+ na področju visokega šolstva. Z vami delimo ključna sporočila, izjavo za javnost in kratek povzetek – spisek dejstev o učinkih programa.

Obsežne študije, ki temeljijo na povratnih informacijah približno 77.000 visokošolskih študentov in osebja ter več kot 500 organizacij, merijo in analizirajo učinek programa Erasmus + na udeležence in upravičence visokošolskega izobraževanja. Ključne ugotovitve analize potrjujejo, da:

  • so po zaslugi programa Erasmus+ študenti in študentke uspešnejši v zasebnem in poklicnem življenju, univerze pa inovativnejše, ugotavljata novi neodvisni študiji, ki ju danes objavila Evropska komisija.
  • program Erasmus+ pomaga mladim do želene poklicne poti in hitrejše zaposlitve. Več kot 70 % nekdanjih študentk in študentov Erasmus+ navaja, da po vrnitvi iz tujine bolje vedo, kakšne poklicne poti si želijo. 80 % se jih zaposli v treh mesecih po zaključku študija, 73 % pa jim izkušnja v tujini pomaga do prve zaposlitve.
  • program tudi krepi občutek pripadnosti v Evropi. Več kot 90 % študentk in študentov Erasmus+ izboljša sposobnost dela in sodelovanja z ljudmi različnih kultur ter ima občutek evropske identitete. Študenti in študentke Erasmus+ iz vzhodne Evrope se od vseh najbolj identificirajo z EU.
  • prav tako Erasmus+ podpira digitalno preobrazbo in socialno vključenost. Po zaslugi programa je večina sodelujočih univerz bolje pripravljenih na digitalno preobrazbo, kar krepi mednarodno sodelovanje in inovacijsko zmogljivost.
  • ugotovitve še kažejo, da so nekdanji udeleženci programa Erasmus+ bolj zadovoljni s svojo zaposlitvijo od tistih, ki niso bili v tujini. Večkrat tudi uberejo mednarodne poklicne poti in delajo v tujini. Program študentske izmenjave pa krepi tudi podjetnost.

V okviru programa Erasmus+ je med letoma 2014 in 2018 v tujino na študij, usposabljanje ali poučevanje odšlo več kot 2 milijona študentk in študentov ter zaposlenih v visokošolskem izobraževanju. V istem obdobju je finančna sredstva EU prejelo skoraj 1.000 strateških partnerstev Erasmus+ med visokošolskimi zavodi in 93 koalicij znanja med univerzami in podjetji.

Erasmus+ študija učinkov na področju visokega šolstva (EN)
Študija o vplivu partnerstev Erasmus + in visokošolskih povezav na lokalni, nacionalni in evropski ravni na ključne prednostne naloge na področju visokošolskega izobraževanja (EN)