Erasmus+ 2017

21. 10. 2016

Kot v preteklem letu, je bil tudi letos 20. oktobra v Uradnem listu Evropske unije objavljen Razpis Erasmus+ 2017. Razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Erasmus+.

Razpisani so enaki ključni ukrepi kot v preteklih letih, na voljo za ta razpis pa je znatno več sredstev kot lani. Skupni proraču za ta razpis za zbiranje predlogov je ocenjen na 2.157,1 milijona EUR, kar je skoraj 300 milijonov EUR več kot v razpisu 2016.

Posebnih novosti glede aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja razpis Erasmus+ 2017 ne prinaša, novost so t.i. »evropske prednostne naloge v nacionalnem okviru«. Za pridobitev sredstev morajo strateška partnerstva obravnavati bodisi vsaj eno horizontalno prednostno nalogo bodisi vsaj eno posebno prednostno nalogo, ki je pomembna za področje izobraževanja, usposabljanja in mladine, na katerem je učinek največji. Med temi prednostnimi nalogami lahko v letu 2017 nacionalne agencije večjo veljavo pripišejo tistim, ki so še posebej pomembne v nacionalnem okviru, »evropske prednostne naloge v nacionalnem okviru«. Slovenska Nacionalna agencija bo le-te objavila na svojih spletnih straneh najkasneje do konca novembra.

Ključna datuma za decentralizirane aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja sta

2. februar 2017 za projekte mobilnosti (KA1) in

29. marec 2017 za strateška partnerstva (KA2).

Razpoložljive podrobnosti so objavljene na nacionalni spletni strani Razpis Erasmus+ 2017, kjer bo ažurno na voljo vsa razpisna dokumentacija in relevantne informacije. Predvsem ne spreglejte napovedi dogodkov za potencialne prijavitelje, ki bo objavljena naslednji teden. Splošen informativni dan bo 14. novembra 2016 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Spomnimo, da aktivnosti za področje mladine (Erasmus+ Mladina) koordinira nacionalna agencija MOVIT.

nimuspomagapamini-jpg