Erasmus akreditacija

21. 9. 2020

V letu 2021 bomo pričeli z izvajanjem novega programa Erasmus(+), ki seveda prinaša tudi marsikatero novost. Že pred sprejetjem programa so znane nekatere spremembe in odprt je tudi že poziv za pridobitev akreditacije, ki bo izkušenim olajšala dostop do sredstev za mobilnost posameznikov.

(A) Glavne že znane spremembe, ki jih bo prinesel Erasmus 2021-2027 na šolskem področju, so:

  • mobilnosti učencev in dijakov se bodo od sedaj naprej izvajale v okviru aktualne akcije KA1 (individualne mobilnosti).
  • akcije KA229 (partnerstva za sodelovanje med samo šolami in vrtci) ne bo več v taki obliki kot v iztekajočem se programu; šole se boste lahko prijavile s projekti v akciji KA2 v okviru t.i. malih partnerstev, vendar pa boste v celoti odgovorni za projekt (npr. vsa sredstva bo dobila vaša organizacije, pogodbo boste z nacionalno agencijo sklenili samo vi kot koordinator za celotno partnerstvo);
  • pridobitev akreditacije ni obvezna in ni predpogoj za sodelovanje v novem programu Erasmus. Tudi, če ne boste zaprosili za akreditacijo, boste lahko vstopali v program Erasmus in pridobili sredstva za mobilnosti osebja in/ali učencev. Akreditacija je namenjena organizacijam, ki že imajo mednarodne izkušnje in razumejo sodelovanje v mednarodnih projektih kot orodje za doseganje strateških ciljev vrtca ali šole.

Razpis 2021 in podrobnosti (rok za prijavo, prijavnice …) novega programa še niso na voljo. Dostopne so zgolj podrobnosti razpisa za pridobitev akreditacije, ki ni povezana s finančnimi sredstvi. Gre zgolj za dolgoročni Erasmus načrt in umestitev le tega v delovanje organizacije nosilke akreditacije. Vsem imetnikom akreditacije bo na spomladanskem razpisnem roku (2021) olajšan postopek pridobivanja sredstev. Delavnice za pomladanski razpisni rok bomo izvajali konec tega leta oziroma v pričetku prihodnjega leta.

Želeli bi si, da se za pridobitev akreditacijo prijavijo vrtce, osnovne šole in gimnazije, ki že imajo izkušnje v programu Erasmus+, po možnosti tako v akciji individualne mobilnosti kot tudi v šolskih partnerstvih.

Virtualni seminar za Erasmus akreditacijo za šolsko področje bo potekal preko ZOOM-a 30. 9. 2020. Obvezna predhodna prijava SE.

(B) Pomebno za področje poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih je (enako kot za šolsko področje):

  • pridobitev akreditacije ni obvezna in ni predpogoj za sodelovanje v novem programu Erasmus. Tudi, če ne boste zaprosili za akreditacijo, boste lahko vstopali v program Erasmus in pridobili sredstva za mobilnosti osebja in/ali učečih se. Akreditacija je namenjena organizacijam, ki že imajo mednarodne izkušnje in razumejo sodelovanje v mednarodnih projektih kot orodje za doseganje strateških ciljev organizacije.

Virtualni seminar za Erasmus akreditacijo za področje PSI bo potekal preko ZOOM-a 28. 9. 2020. Obvezna predhodna prijava PSI.

Virtualni seminar za Erasmus akreditacijo za področje izobraževanja odraslih bo potekal preko ZOOM-a 24. 9. 2020. Obvezna predhodna prijava IO.