Nova priložnost

8. 1. 2020

Slovaška nacionalna agencija organizira tematski seminar na temo poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku (CLIL). Seminar z naslovom “Innovation with CLIL – Experiencing CLIL with Erasmus+” se bo odvijal v Bratislavi od 18. do 20. 3. 2020.

Seminar je namenjen učiteljem osnovnega in poklicnega izobraževanja, ki po možnosti že izvajajo Erasmus+ projekt na to tematiko. Vabljeni tako izkušeni učitelji kot tudi začetniki na tem področju. Na seminarju si boste predvsem izmenjali dobre prakse in znanje s področja CLIL z namenom širjenja uporabe CLIL in rezultatov Erasmus+ projektov.

Slovenija ima rezervirani 2 mesti. Nacionalna agencija CMEPIUS vam krije stroške poti, organizatorji pa stroške 2 nočitev in organizacijo dogodka.

VEČ o dogodku in program

Prijave sprejemamo najkasneje do 31. 1. 2020.