Erasmus listina za terciarno izobraževanje

17. 3. 2020

Visokošolske in višješolske institucije so prve, ki morajo že razmišljati o aktivnostih v prihodnjem Erasmus+ programu 2021-2027. Evropska komisija jih je pozvala k pridobitvi oz. obnovitvi ECHE listine, ki omogoča sodelovanej v akcijah za mobilnost študentov in osebja.

Zaradi okoliščin trenutne pandemije koronavirusa je premaknjen rok za pridobitev ECHE listine, in sicer je novi rok 26. maj 2020.

Ustrezno bodo v kratkem popravljena spletna orodja.