BREXIT

21. 2. 2020

Veliko pogodbenikov in prijaviteljev se obrača na nas s podrobnimi vprašanji o sodelovanju z Veliko Britanijo v okviru Erasmus+ programa. Z njihove nacionalne agencije smo prejeli sledeče pojasnilo, skladno tudi z informacijo Evropske komisije:

  • vse aktivnosti projektov, odobrenih v okviru razpisov Erasmus+ (tudi razpisa 2020), se lahko nemoteno izvedejo do konca, četudi se projekti zaključijo po 1. januarju 2021;
  • status sodelovanja VB v novem programu Erasmus+ (razpisi od 2021 dalje) pa je še stvar pogajanj z EU.

Torej boste načrtovane aktivnosti lahko izvedli pod enakimi pogoji kot pred BREXITom.

Erasmus+ ni mus, pomaga pa!