Neprofitni evropski športni dogodki

Namen tega ukrepa je podpirati:

 • prostovoljstvo v športu;
 • socialno vključenost skozi šport;
 • enakost med spoloma v športu;
 • telesno aktivnost za izboljšanje zdravja;
 • izvajanje evropskega tedna športa.

Minimalne zahteve za projekte sodelovanja:

 • prijavitelj mora biti neprofitna organizacija ali javni organ, aktivna na področju športa in ustanovljena v eni od programskih držav;  za prijavo partnerji niso potrebni
 • upravičeni dogodki in udeleženci so različni glede na tip prireditve (v okviru Evropskega tedna športa ali ne)
 • najvišja dodeljena dotacija za neprofitne evropske športne prireditve, organizirane med evropskim tednom športa je 300.000 EUR, za prireditve, ki niso povezane z evropskim tednom športa pa največ 500.000 EUR ( oz. največ 80% upravičenih stroškov);
 • trajanje projektov: do 1 leta.

Komisija bo prek Izvajalske agencije v enem letu izvedla dva kroga izbirnega postopka, in sicer:

 • prvi krog v letu: prireditve , organizirane med evropskim tednom športa 2016
 • drugi krog v letu: druge prireditve, ki niso povezane z evropskim tednom športa 2016.

Prijavno dokumentacijo in več informacij najdete na spletni strani Izvajalske agencije, ki v celoti skrbi za izvajanje tega dela programa Erasmus+.