Majhna partnerska sodelovanja

Majhna partnerska sodelovanja morajo  spodbujati ustvarjanje in razvijanje nadnacionalnih omrežij na področju športa in krepiti sinergije z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi politikami ter med njimi, da spodbujajo športno in telesno dejavnost ter reševanje s športom povezanih izzivov.

Partnerska sodelovanja so zlasti inovativni projekti s ciljem:

  • spodbujati socialno vključevanje in enake možnosti v športu,
  • spodbujati tradicionalne evropske športe in igre,
  • podpirati mobilnost prostovoljcev, trenerjev, menedžerjev in osebja neprofitnih športnih organizacij,
  • varovanje športnikov, zlasti najmlajših, pred zdravstvenimi in varnostnimi tveganji z izboljšanjem pogojev za treninge in tekmovanja.

Minimalne zahteve za projekte sodelovanja:

  • minimalno število partnerjev so 3 neprofitne organizacije ali javni organi, dejavni na področju športa, iz 3 programskih držav;
  • prijavitelj mora biti neprofitna organizacija ali javni organ, dejaven na področju športa, ustanovljena v eni od programskih držav;
  • najvišja dovoljena dotacija je 60.000 EUR oz. največ 80 % upravičenih stroškov
  • trajanje projektov: 12 do 24 mesecev (12, 18 ali 24 mesecev)

Komisija bo prek Izvajalske agencije v razpisnem letu izvedla en krog izbirnega postopka.

Prijavno dokumentacijo in več informacij najdete na spletni strani Izvajalske agencije, ki v celoti skrbi za izvajanje tega dela programa Erasmus+.