Strukturni dialog

Srečanja med mladimi in odločevalci na področju mladine

Projekti dialoga med mladimi ter vsemi, ki sooblikujejo (mladinske) politike na lokalnih, regionalnih ali nacionalnih ravneh, lahko trajajo 3 do 24 mesecev in morajo promovirati aktivno participacijo mladih med 13 in 30 leti. Namen je, da je slišano mnenje mladih glede oblikovanja mladinskih politik v Evropi in prenosa le-teh v prakso.

Le v tej akciji je mogoče realizirati projekte brez sodelovanja partnerjev iz drugih držav, vendar je mogoče tudi s partnerji iz drugih držav, vključno s partnerskimi državami v soseščini.

Mladi morajo biti vključeni v vse faze projekta, od priprave do zaključnih aktivnosti, to so lahko:

  • nacionalni sestanki ter mednarodni seminarji, ki vključujejo aktivno udeležbo mladih v diskusijah;
  • nacionalni sestanki ter mednarodni seminarji, ki so osnova za formalne Mladinske konference, ki jih sklicuje predsedujoča država članica;
  • diskusije na temo mladinske politike, organizirane tekom Evropskega tedna mladih;
  • drugi sestanki, dogodki, seminarji ali diskusije med mladimi in odločevalci.

Statutarna srečanja organizacij ali politično obarvani dogodki niso upravičeni do dotacij v okviru te akcije.

Kdo se lahko prijavi?

Katerakoli organizacija iz programske države, ki je aktivna na področju mladinskega dela.