Ključni ukrep 3 (KA3)

Podpora za reformo politik

KA3 je namenjena akcijam, ki jih izvaja Evropska komisija centralizirano ali v državah članicah in sodelovanju s tretjimi državami. Reforma politik bo usmerjena v krepitev orodij in učinka odprtih metod koordinacije in izvajanje strategije Evropa 2020. Poudarek bo na krepitvi podlag za oblikovanje politik in izmenjavi dobrih praks. Podpora bo vključevala izvajanje orodij za transparentnost in preglednost v EU (ECTS, ECVET, EUROPASS, YOUTHPASS), izvedbo mednarodnih raziskav in podporo posebnim procesom, kot so bolonjski (visoko šolstvo) in kopenhagenski (poklicno izobraževanje in usposabljanje).

Akcije v okviru KA3

Nacionalni prijavitelji

Edina akcija, v okviru KA3, na katero se organizacije iz programskih držav lahko prijavijo decentralizirano, je akcija Strukturni dialog: srečanja med mladimi in odločevalci na področju mladine. Več informacij najdete na spletni strani nacionalne agencije za Erasmus+: Mladi v akciji, MOVIT.

V okviru ključnega ukrepa 3 gre za podporo centraliziranim sistemskim aktivnostim (sodelovanje med EU in mednarodnimi organizacijami) ali aktivnostim v posamezni državi članici (podpora orodij za transparentnost in preglednost), ki so vodene s specifičnimi razpisi, pozivi in zaprtimi razpisi.

Edina akcija, ki se vodi decentralizirano in se torej organizacije iz programskih držav prijavijo na matično nacionalno agencijo, je akcija Strukturni dialog: srečanja med mladimi in odločevalci na področju mladine.

Trenutno odprti centralizirani razpisi v okviru KA3 so dostopni na spletni strani Izvršne agencije:

  • Sodelovanje civilne družbe: Mladina
  • Sodelovanje civilne družbe: Izobraževanje in usposabljanje
  • Bodoče pobude (Prospective Initiatives)