Strateška partnerstva v PIU

Prednostne naloge na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja so:

  • posodobitev PIU, s poudarkom učenja na delu,
  • zmanjšanje neusklajenosti spretnosti in znanj, prilagoditev učnih načrtov in profilov kvalifikacij,
  • krepitev ključnih kompetenc v PIU, v začetnem in nadaljnjem PIU
  • izboljšanje dostopnosti in ponudbe nadaljnjega usposabljanja in kvalifikacij za vse,
  • spodbujanje strokovnega razvoja učnega osebja.

Kakšne aktivnosti je možno izvajati?

Strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja lahko trajajo od 12 do 36 mesecev in so prilagodljiv način dela s partnerji iz različnih držav. Strateška partnerstva v PIU se morajo osredotočiti na aktivnosti, namenjene izboljšanju pogojev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v sodelujočih državah.

Pomembno

Definicija začetnega in nadaljnega PIU:
CPI definicije
CEDEFOP definicije

Aktivnosti lahko vključujejo:

  • razvijanje, testiranje in implementacijo inovativnih pristopov in praks za praktikante, osebje in organizacije s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
  • priznavanje veščin in kompetenc,
  • Evropski kreditni sistem (ECVET) ali zagotavljanje kakovosti (EQAVET),
  • aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja kot so kombinirana ali dolgotrajna mobilnost učečih se, skupna usposabljanja zaposlenih in poučevanje in usposabljanje,
  • krepitev partnerstva med izobraževalnimi organizacijami in trgom dela.

Podrobnosti o teh aktivnostih, vključno s trajanjem in kriteriji upravičenosti se nahajajo v Vodniku letnega razpisa programa.

Koliko partnerjev je potrebnih?

Strateška partnerstva na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja morajo vključevati najmanj 3 partnerje iz 3 različnih programskih držav, vključno s prijaviteljsko organizacijo. Število partnerjev in dotacija bosta odvisna od projektnih ciljev in aktivnosti. Strateško partnerstvo lahko prejme največ 150.000 evrov dotacije na leto, torej največ 450.000 evrov za 3 letni projekt.

Kdo se lahko prijavi?

Vsaka pravna oseba iz Slovenije lahko sodeluje v strateškem partnerstvu za PIU bodisi kot koordinator bodisi kot partner. Ena izmed organizacij v partnerstvu mora prevzeti koordinatorsko vlogo in zaprositi za dotacijo v imenu celotnega partnerstva. Slovenske organizacije, ki bodo prevzele koordinatorsko vlogo, se morajo prijaviti na slovensko Nacionalno agencijo (CMEPIUS) v imenu celotnega partnerstva.