Partnerstva v izobraževanju odraslih

Partnerstva na področju izobraževanja odraslih v programu Erasmus+ se morajo osredotočiti na problematiko splošnega izobraževanja odraslih. Za lažje razumevanje in umeščanje vsebin si preberite Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20). Vodilo za umeščanje vsebin naj bo prvo prednostno področje.

Prednostne naloge na področju izobraževanja odraslih so:

  • izvajanje strategij za izboljšanje osnovnih spretnosti in znanj odraslih,
  • informiranje o dostopu do storitev za izobraževanje odraslih,
  • razvoj kompetenc učnega osebja,
  • evalvacija učinkovitosti politik na področju izobraževanja odraslih.

Kakšne aktivnosti je možno izvajati?

Strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih lahko trajajo od 12 do 36 mesecev in so prilagodljiv način dela s partnerji iz različnih držav. Strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih se morajo osredotočiti na aktivnosti, namenjene izboljšanju pogojev v izobraževanju odraslih v sodelujočih državah.

Aktivnosti lahko vključujejo:

  • razvijanje, testiranje in implementacijo inovativnih pristopov in praks za učeče se odrasle, osebje in organizacije s področja izobraževanja odraslih,
  • zagotavljanje prilagodljivih možnosti za učeče se odrasle, vključno s priznavanjem predhodnega učenja,
  • izboljšanje dostopa do izobraževanja za odrasle,
  • pospeševanje priznavanja in certificiranja veščin in kompetenc,
  • aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja kot so kombinirana mobilnost učečih se odraslih, skupna usposabljanja osebja in poučevanje in usposabljanje.

Podrobnosti o teh aktivnostih, vključno s trajanjem in kriteriji upravičenosti se nahajajo v Vodniku letnega razpisa programa.

Koliko partnerjev je potrebnih?

Strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih morajo vključevati najmanj 3 partnerje iz 3 različnih programskih držav, vključno z organizacijo prijaviteljico. Število partnerjev in dotacija bosta odvisna od projektnih ciljev in aktivnosti.

Strateško partnerstvo lahko prejme dotacijo do največ 150.000 evrov na leto, torej največ 450.000 evrov za 3 letni projekt.

Kdo se lahko prijavi?

Vsaka pravna oseba iz Slovenije lahko sodeluje v strateškem partnerstvu na področju izobraževanja odraslih bodisi kot koordinator bodisi kot partner. Ena izmed organizacij v partnerstvu mora prevzeti koordinatorsko vlogo in zaprositi za dotacijo v imenu celotnega partnerstva. Slovenske organizacije, ki bodo prevzele koordinatorsko vlogo, se morajo prijaviti na slovensko Nacionalno agencijo (CMEPIUS) v imenu celotnega partnerstva.