Mobilnost v PIU (KA102, KA116, KA109)

Mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Za slovenske institucije s področja osnovnega in nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Kakšne aktivnosti je možno izvajati?

Projekti mobilnosti lahko trajajo 1 ali 2 leti in organizacije lahko zaprosijo za dotacijo za izvedbo katerekoli izmed navedenih mobilnosti:

  • učna mobilnost dijakov (možnost lahko izkoristijo tudi dijaki, ki so pred kratkim zaključili usposabljanje ali šolanje – usposabljanje morajo izvesti v času 1 leta po zaključku šolanja):
    • praktično usposabljanje dijakov v tujini (na izobraževalni ustanovi ali podjetju) v obdobju od 2 tednov do 3 mesecev,
    • ErasmusPro: dolgotrajno praktično usposabljanje dijakov v tujini (na izobraževalni ustanovi ali podjetju) v obdobju od 3 do 12 mesecev (NOVO v 2018);
  • mobilnost zaposlenih:
    • izvedba poučevanja in/ali usposabljanja na sorodni organizaciji PIU v tujini oz. vabljen predavatelj iz tujine v Sloveniji,
    • usposabljanje zaposlenih ( v obliki delovne prakse ali izobraževalnega obiska na delovnem mestu/obdobij opazovanja (»job shadowing«) v tujini v podjetju ali kateri koli drugi PIU organizaciji).

Udeležba na organiziranih strukturiranih tečajih v tujini od razpisa 2016 dalje ni več upravičena aktivnost.

Sredstva so namenjena mobilnosti osebja, ki se ukvarja s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, vključno s podpornim osebjem, vodstvenim kadrom in svetovalnim osebjem, kakor tudi mentorji. Mobilnost osebja lahko traja od najmanj 2 dni do največ 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavo lahko odda vsaka organizacija, ki aktivno sodeluje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Podrobnosti o teh aktivnostih, vključno s trajanjem in kriteriji upravičenosti se nahajajo v Vodniku letnega razpisa programa. Organizacija lahko prijavi samo en projekt mobilnosti v PIU na razpisno leto, lahko pa je istočasno koordinatorica oz članica nacionalnega konzorcija.

Razpis in rok za prijavo

Letni razpis programa je objavljen na podstrani Razpisi, kjer boste našli tudi potrebno prijavno dokumentacijo in preverili razpisne roke.