Mobilnost v visokošolskem sektorju (KA103, KA107)

Za institucije terciarnega sektorja izobraževanja (višje strokovne in visokošolske institucije)

Opis

Kakšne aktivnosti je možno izvajati?

Projekti mobilnosti v visokem šolstvu potekajo med programskimi državami ali, od razpisnega leta 2015 dalje, tudi med programskimi in partnerskimi državami (mednarodna mobilnost). Seznam upravičenih partnerskih držav je naveden v Delu A Vodnika za prijavitelje, v poglavju “Kdo lahko sodeluje v programu Erasmus+?
Projekti mobilnosti s programskimi državami lahko trajajo od 16 do 24 mesecev, medtem ko projekti s partnerskimi državami trajajo tudi do 26 mesecev. Za sofinanciranje lahko zaprosijo visokošolske institucije iz programskih držav za katerekoli izmed navedenih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta.

Mobilnost študentov in mladih diplomantov:

  • mobilnost za namen študija na visokošolski instituciji, nosilki ECHE listine, v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 3 do 12 mesecev,
  • mobilnost za namen prakse v eni od programskih držav v trajanju od 2 do 12 mesecev (platforma za izmenjavo informacij o praksah: http://erasmusintern.org)

Študentje in osebje

ne morete neposredno zaprositi za Erasmus+ finančno dotacijo. Informacije o možnostih Erasmus+ izmenjave so študentom in osebju na voljo v mednarodni službi in/ali pri Erasmus koordinatorju  matične visokošolske institucije.

Študent lahko v vsakem ciklu študija odide na mobilnost v trajanju do 12 mesecev (t.j. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, vključujoč mobilnosti predhodnega programa Vseživljenjsko učenje – Erasmus individualna mobilnosti in Erasmus Mundus). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in prakse. Poleg tega se lahko mobilnosti za namen prakse  udeležijo tudi »mladi« diplomanti (»mladi« magistranti, »mladi« doktoranti), vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani svoje matične institucije v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja (magistriranja oz. doktoriranja).

Mobilnost osebja:

  • mobilnost osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji, nosilki ECHE listine, v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 2 dni do 2 meseca (od 5 dni do 2 meseca v partnerski državi),
  • mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri upravičeni organizaciji v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 2 dni do 2 meseca (od 5 dni do 2 meseca v partnerski državi).

Sredstva so namenjena mobilnosti predavateljev kot tudi ne-pedagoškega osebja na visokošolski instituciji. Obvezni del mobilnosti osebja  za namen poučevanja je izvedba najmanj 8 pedagoških ur na teden. Zanimive informacije najdete tudi na spletni strani http://staffmobility.eu

Kdo se lahko prijavi?

Visokošolsko izobraževanje

Katero koli izobraževanje, ki v skladu z nacionalnim pravom ali prakso omogoča pridobitev priznanih stopenj izobrazbe ali druge priznane kvalifikacije na terciarni ravni.

Vsaka visokošolska institucija, ki ima Erasmus listino za terciarno izobraževanja (Erasmus Charter for Higher Education) ali akreditiran nacionalni visokošolski konzorcij za mobilnost. Podrobnosti o vseh aktivnostih, vključno s trajanjem in kriteriji upravičenosti, se nahajajo v Vodniku programa Erasmus+. Posamezna visokošolska institucija ali nacionalni konzorcij lahko odda samo eno prijavo za projekt mobilnosti v visokošolskem izobraževanju na razpisno leto; vendar je posamezna institucija lahko vključena v več kot en konzorcij.

Razpis in rok za prijavo

Letni razpis programa je objavljen na podstrani Razpisi, kjer boste našli tudi vso prijavno dokumentacijo in razpisne roke za prijavo.

Pomoč