Mobilnost v izob. odraslih (KA104)

Za slovenske organizacije, ki so aktivne na področju splošnega izobraževanja odraslih.

Kakšne aktivnosti je možno izvajati?

V okviru projektov mobilnosti, ki lahko trajajo 1 ali 2 leti, organizacije lahko zaprosijo za dotacijo za izvedbo naslednjih aktivnosti osebja:

  • izvedba poučevanja/usposabljanja na sorodni organizaciji v tujini,
  • usposabljanje osebja v tujini (udeležba na  strukturiranem tečaju ali  izobraževalnem dogodku, izvedba sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) in drugo).

Sredstva so namenjena mobilnosti zaposlenega pedagoškega kot tudi ne-pedagoškega osebja. Mobilnost udeležencev lahko traja od najmanj 2 dni do največ 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti.

Kdo se lahko prijavi?

Katerakoli slovenska organizacija, aktivna na področju splošnega izobraževanja odraslih. Za lažje razumevanje in umeščanje vsebin si preberite Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20). Vodilo za umeščanje vsebin naj bo prvo prednostno področje.

Podrobnosti o aktivnostih, vključno s trajanjem in kriteriji upravičenosti, se nahajajo v Vodniku za prijavitelje letnega razpisa programa. Organizacija lahko prijavi samo en projekt mobilnosti na razpisno leto.

Razpis in rok za prijavo

Letni razpis programa je objavljen na podstrani Razpisi, kjer boste našli tudi potrebno prijavno dokumentacijo in preverili razpisne roke.