KA2 dodaten razpis

18. 8. 2020

Evropska komisija je kot odziv na izzivov polno situacijo izobraževanja v okoliščinah pandemije zagotovila dodatna sredstva za dodaten razpis v okviru ključnega ukrepa 2 – strateška partnerstva. Razpis, ki ga bo Evropska komisija objavila v začetku septembra bo naslavljal vsa 4 področja izobraževanja in usposabljanja, in sicer naj bi projekti naslavljali dve prioriteti:

  • strateška partnerstva za pripravljenost na digitalno izobraževanje na področjih šolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter terciarnega izobraževanja;
  • strateška partnerstva za kreativnost na področjih šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Projekti bodo lahko 12 do 24 mesečni in bodo lahko zaprosili za nepovratna sredstva v višini do 150.000 EUR/leto (pravila razpisa bodo enaka kot za prvi rok KA2). Predviden rok za prijavo je 29. oktober 2020.

Točni razpoložljivi zneski, prijavni obrazec in ostale podrobnosti bodo na voljo, ko bo razpis uradno objavljen. Informacija bo ažurno objavljena tudi na spletnih straneh nacionalne agencije.