Izmenjave in mobilnost v športu

15. 5. 2020

V aprilu je Evropska komisija je objavila razpis, ki bo omogočil izvajanje pripravljalnega ukrepa »Izmenjava in mobilnost v športu«.

Namen tega pripravljalnega ukrepa je prispevati k razvoju športnih organizacij s podpiranjem učne mobilnosti njihovega osebja. Izmenjava ljudi, idej in dobrih praks lahko koristi posameznikom, njihovim organizacijam in športu kot celoti.

Splošni cilj je osebju športnih organizacij (spremstvu športnikov) omogočiti, da z bivanjem za določen čas v tuji državi (v EU in zunaj nje) v okviru učne mobilnosti izboljša svoje kompetence in kvalifikacije ter pridobi nove spretnosti.

Komu so priložnosti namenjene:

 • trenerjem in drugemu „osebju“ športnih organizacij (vključno s prostovoljci) – na področju profesionalnega športa,
 • trenerjem in drugemu „osebju“ športnih organizacij (vključno s prostovoljci) – na področju množičnega športa.

Namen ukrepa je:

 • izboljšati znanje in usposobljenost športnega osebja,
 • razviti mednarodno sodelovanje na področju učne mobilnosti v športu.

Pričakovani rezultati vključujejo:

 • vzpostavitve sistemov rednih izmenjav za športno osebje,
 • vzpostavitev evropskih mrež trenerjev in športnega osebja.

Specifični cilj tega ukrepa je podpreti učno mobilnost in izmenjave ter spodbuditi mednarodno razsežnost športa. To razvijete v obliki sodelovanja med vsaj 3 organizacijami iz treh različnih EU držav in vsaj 1 organizacijo s sedežem v eni od naslednjih regij: Zahodni Balkan, vzhodno partnerstvo, Azija, Latinska Amerika in Afrika. 1 prijavitelj EU + 2 EU partnerja + 1 partner iz ostalih držav

Upravičene so na primer naslednje dejavnosti:

 • izmenjave trenerjev,
 • delovne prakse,
 • obdobje usposabljanja/študija,
 • sledenje na delovnem mestu…

Upravičene organizacije:

 • so javne ali zasebne organizacije s pravno osebnostjo, ki so dejavne na področju športa in telesnih dejavnosti ter organizirajo športne in telesne dejavnosti,
 • imajo sedež v eni od držav članic EU.

Kot udeleženci ne smejo sodelovati profesionalni športniki!

Trajanje: najmanj 6 mesecev in največ 24 mesecev

Obdobje upravičenosti med 1. januarjem 2021 in 31. decembrom 2022.

Vprašanja lahko naslovite na EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU