Rok za projekte KA1 zaključen

2. 2. 2017

Rok za projekte mobilnosti na področju izobraževanja in usposabljanja je potekel. Letos posebnih tehničnih težav nismo zaznali, glede na podatke centralne pisarne v Bruslju naj bi bilo na našo nacionalno agencijo oddanih 245 vlog za vse akcije.

Vsi prijavitelji boste predvidoma v ponedeljek popoldan prejeli potrdilo o prejemu vaše vloge po el. pošti na naslov primarne kontaktne osebe.

Nato bodo vloge tehnično pregledane, vse ustrezne bodo predane v ocenjevanje zunanjim ocenjevalcem.

Previdoma bodo rezultati znani v drugi polovici aprila 2017.

Verjamemo, da ste pripravili res dobre projekte in bodo vsa sredstva dodeljena.

Erasmus+ ni mus, pomaga pa!