E-orodja

Spletna orodja, namenjena poročanju in upravljanju E+ projektov

Mobility Tool+

Mobility Tool+ je spletna platforma, orodje za sodelovanje, vodenje in poročanje o mobilnostih v okviru programa Erasmus+. Orodje je razvila Evropska komisija, predvsem za uporabo pogodbenikov, nosilcev projektov mobilnosti.
Uporabniki orodja Mobility Tool+ imajo na enem mestu vse informacije  o mobilnosti, ki jih izvajajo v okviru svojih projektov:

  • identificirajo lahko udeležence in mobilnosti,
  • dopolnjujejo in posodobljajo finančne informacije o projektu,
  • izdelujejo svoja poročila in poročila udeležencev v skladu z zahtevami Nacionalne agencije (CMEPIUS).

Povezava na orodje

Povezava

Mobility Tool

Dostop do orodja imajo samo organizacije, ki v okviru projekta podpišejo pogodbo  z nacionalno agencijo. V kolikor imajo pogodbeniki pri uporabi orodja težave, si lahko pomagajo s priročniki, ki se nahajajo spodaj oz. nam pišejo na mt@cmepius.si.

Priročniki

-> Priročniki za projekte mobilnosti
Priročnik za uporabo orodja MT+ v angleškem jeziku (objavljeno 14. 11. 2016)
Kako dodati mobilnost (Add mobility DEMO) v angleškem jeziku (julij 2015, Word)
Kako uvoziti/izvoziti mobilnost (Export/Import of Mobility) v angleškem jeziku (julij 2015, Word)
Kako razumeti napake pri uvozu/izvozu mobilnosti (Read Error Log DEMO) v angleškem jeziku (julij 2015, Word)
Delo s CSV datotekami (Working with CSV DEMO) v angleškem jeziku (julij 2015, Word)

-> Dodatni dokumenti za projekte mobilnosti s področja šolskega in poklicnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih (KA101, 102 in 104)
Podatkovni slovar (DataDictionary) v angleškem jeziku (PDF)
Podatkovni slovar (DataDictionary) v angleškem jeziku (Word)
Podatkovni slovar (DataDictionary) v angleškem jeziku (Excel)

-> Dodatni dokumenti za področje KA1 – projekti mobilnosti v visokem šolstvu (KA103)
Podatkovne slovarje lahko najdete tudi neposredno v orodju (na strani “Mobilities Export/Import”)
HOW TO manage Survey on Recognition (NOVO, nov 2016)
Podatkovni slovar – pogodbeno leto 2016 (Data Dictionary) v angleškem jeziku (verzija junij 2016, Excel)
Podatkovni slovar – pogodbeno leto 2015 (Data Dictionary) v angleškem jeziku (verzija julij 2015, Excel)
Podatkovni slovar – pogodbeno leto 2014 (Data Dictionary) v angleškem jeziku (verzija julij 2015, Excel)

-> Dodatni dokumenti za področje KA1 – projekti mobilnosti v visokem šolstvu (KA107)
Podatkovni slovar KA107 – pogodbeno leto 2015
Podatkovni slovar KA107 – pogodbeno leto 2016

Usposabljanja in video predstavitve

-> Video vodniki Evropske komisije

-> Za vse aktivnosti KA1 (v slovenskem jeziku)

-> Za projekte mobilnosti v visokem šolstvu (KA103; v angleškem jeziku, julij 2015)
Pojasnila k video predstavitvem (Explanation of video tutorial packages MT for Beneficiary Users)
Kako dodati mobilnost – Add mobility Demo
Kako uvoziti/izvoziti mobilnost – Export/Import Demo
Kako razumeti napake pri uvozu/izvozu mobilnosti – How to Read Error-log Demo
Delo s CSV datotekami – Working with CSV Demo

-> Za vse aktivnosti KA2 (v slovenskem jeziku) 


 Online Linguistic Support (OLS)

Erasmus+ Spletna jezikovna podpora (OLS) je možnost, ki jo program Erasmus+ nudi študentom oz. dijakom udeležencem Erasmus+ dolgoročnih mobilnosti (tj. izmenjav daljših od 1 oz. 2 mesecev) in omogoča ovrednotenje jezikovnega znanja na podlagi  Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike.

Študentom in dijakom, ki odhajajo na izmenjavo za prakso ali študij in bodo pri svojem študiju ali praksi uporabljali enega od jezikov ali odhajajo v države, kjer se kot jezik države govori eden od jezikov – angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, nemščina, španščina, češčina, danščina, grščina, poljščina, portugalščina in švedščina bo na voljo spletno preverjanje znanja pred odhodom na izmenjavo in po vrnitvi ter brezplačni spletni jezikovni tečaji v času študija ali opravljanja prakse.

Študenti se za podrobnejše informacije obrnite na svoje Erasmus koordinatorje.

Licence OLS 2016 – razdelitev po institucijah
Licence OLS 2015
– razdelitev po institucijah
Novosti OLS 2015 za Erasmus+ koordinatorje na visokošolskih institucijah
Licence OLS 2014 – razdelitev po institucijah

Kaj je OLS in kako deluje?

Za Erasmus+ študente in visokošolske institucije: