Razpis Erasmus+ 2019 OBJAVLJEN

25. 10. 2018

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov za program Erasmus+ za leto 2019. Od predvidenih treh milijard evrov za naslednje leto je 30 milijonov evrov namenjenih za t. i. evropske univerze. Gre za novo pobudo, ki so jo voditelji Evropske unije potrdili na socialnem vrhu v Göteborgu novembra lani in je del prizadevanj za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025.

Komisija je danes skupaj z razpisom objavila tudi Vodnik za prijavitelje Erasmus+ v vseh uradnih jezikih EU. V vodniku prijavitelji najdejo podrobnejše informacije o vseh priložnostih programa Erasmus+ v letu 2019 za študente, osebje, praktikante, učitelje itn.

KLJUČNI NOVOSTI
Med programskimi državami boste našli Srbijo, v okviru povečanega proračuna pa bo na voljo 30 milijonov evrov za novo centralizirano aktivnost, in sicer za evropske univerze

Kot del prizadevanj za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 je Komisija predlagala vzpostavitev evropskih univerz v Evropski uniji.

V okviru razpisa za zbiranje predlogov za leto 2019 bo Komisija začela izvajati pilotni program, ki bo podprl šest zvez evropskih univerz, pri čemer bodo v vsaki vsaj tri visokošolske institucije iz treh držav. Namen je spodbujati okrepljeno evropsko identiteto, povečati odličnost in prispevati k večji konkurenčnosti evropskih visokošolskih institucij. Prijavitelji morajo vloge za nepovratna sredstva za zveze, ki se bodo začele med 1. septembrom in 1. decembrom 2019, vložiti pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo do 28. februarja 2019.