Prvi rok Erasmus+ 2018

4. 2. 2018

V okviru razpisa Erasmus+ 2018, Ključni ukrep 1 – projekti mobilnosti, smo prejeli 255 vlog.

Akcija Št. prejetih vlog
KA101 – Mobilnost v splošnem šolskem izobraževanju  91
KA102 – Mobilnost v poklicnem izobraževanju  48
 KA116 – Mobilnost v poklicnem izobraževanju, nosilci liste  7
Ka103 – Mobilnost v visokem šolstvu 65
KA107 – Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 15
KA104 – Mobilnost v izobraževanju odraslih 29

 

Tekom prihajajočega tedna bodo vsi prijavitelji prejeli potrdilo o prejeti vlogi, ki bo poslano na el. naslov koordinatorja projekta (kot navedeno v prijavnici).
Vse prejete vloge bodo tehnično pregledane, nato bodo tehnično ustrezne vloge predane v ocenjevanje zunanjim ocenjevalcem. Predvidoma bo ocenjevanje zaključeno do 20.marca, objavo sklepov o izboru pa pričakujemo okoli 20. aprila.