Projekti mobilnosti na področju VŠ

1. 2. 2018

OPOZORILO

Če ste oddajali vlogo za katerokoli od akcij za poročje visokega šolstva, torej KA103, Ka107 in/ali Ka108, in je med 11. in 12. uro niste mogli oddati zaradi tehničnih težav, vlogo lahko oddate še do 12.00.00 2. februarja 2018. Rok oddaje je odložila Evropska komisija zaradi zaznanih tehničnih težav s spletnimi prijavnicami.

Odlog roka velja SAMO za omenjene akcije! 

Erasmus+ ni mus, pomaga pa!