Priprava končnega poročila v orodju MT+

29. 5. 2017

Za vas smo pripravili video navodila, kako pripraviti končno poročilo v orodju Mobility Tool+. Pripravili smo tudi kratka navodila za uporabo orodja MT+. Najdete jih tukaj.

Spletno orodje Mobility Tool+ (MT+) vam bo pomagalo pri vodenju vašega Erasmus+ projekta mobilnosti.
Vaša organizacija je odgovorna za redno posodabljanje podatkov v orodju MT+; spremembe pri udeležencih in aktivnostih v celotnem obdobju trajanja projekta. Podatki v orodju MT+ morajo biti ažurni in točni. Orodje MT+ s pomočjo vnesenih podatkov kreira vprašalnike za udeležence in končno poročilo projekta.

Uporabniki orodja MT+ imajo na enem mestu vse informacije  o mobilnosti, ki jih izvajajo v okviru svojih projektov:

  • identificirajo lahko udeležence in mobilnosti,
  • dopolnjujejo in posodobljajo finančne informacije o projektu,
  • izdelujejo svoja poročila in poročila udeležencev v skladu z zahtevami Nacionalne agencije (CMEPIUS).

Za nadaljnje informacije o orodju MT+ si lahko preberete priročnik Evropske Komisije v angleškem jeziku MT+ Benecifiary Guide, ki vas seznani s tem, kako uporabljati orodje in zajema koristne informacije in povezave za pomoč pri celotnem procesu vodenja projekta in poročanja o projektu. Pogledate si lahko tudi video z osnovnimi navodili, kako se lotiti oddaje končnega poročila v orodju MT+, ki smo ga pripravili na Nacionalni agenciji.

Evropska komisija je pripravila slovar podatkov (data dictionary) za tiste, ki uporabljajo funkcijo izvoz/uvoz v orodje MT+ (povezava vodi zgolj na primer). Obstajajo tudi več videov na temo dodajanja mobilnosti, uvoz/izvoz mobilnosti, uporaba csv datotek, dnevniki napak, objavljenih na spletni strani Evropske komisije.