Primeri dobrih praks iz odprtega izobraževanja in OER | Opening Up Slovenia

8. 6. 2017

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo od 18. do 20. septembra 2017 potekal 2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih. Kongres pripravljata MIZŠ in UNESCO v sodelovanju z mednarodnima ustanovama Commonwealth of Learning in Creative Commons ter iniciativo OpeningupSlovenia.

Organizacijski odbor kongresa zbira primere dobre prakse na področju odprtega izobraževanja in prosto dostopnih izobraževalnih virov (OER) na institucionalni, lokalni, regionalni, nacionalni in EU-ravni ter širše, namen pa je promocija slovenskih dosežkov na kongresu.

Več informacij najdete na spletni strani http://www.ouslovenia.si/poziv/

Rok za izpolnitev obrazca je 20. junij 2017.

VABLJENI K SODELOVANJU