Predlog evropskega proračuna 2021-2027

3. 5. 2018

Evropska komisija je 2. maja predstavila predlog pragmatičnega in sodobnega dolgoročnega proračun za obdobje 2021–2027.

S tem ponuja pravi odgovor na današnje razmere, v katerih se od Evrope pričakuje, da bo imela večjo vlogo pri zagotavljanju varnosti in stabilnosti v nestabilnem svetu in v času, ko se bo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU naš proračun precej zmanjšal. Današnji predlog se na navedena izziva v enaki meri odziva z zmanjšanji odhodkov in z novimi dodatnimi sredstvi. Financiranje za nove in bistvene prioritete Unije se bo ohranilo ali okrepilo, kar neizogibno pomeni nekatere reze na drugih področjih.

Veseli smo, da Komisija postavlja večji poudarek na mlade. Predlog vključuje naslednika programa Erasmus+, za katerega se predlaga podvojeni proračun glede na proračun Erasmus+ 2014-2020. Tako bo še več mladih imelo možnost študija, usposabljanja ali prostovoljstva v tujini.