Ponudbe za usposabljanje v tujini

24. 10. 2017

Zaradi bližajočega se razpisa Erasmus+ 2018 so pričeli ponudniki usposabljanj za učitelje šolam pošiljati razne ponudbe oz. vabila. Velikokrat v svojih pretežno elektornskih gradivih zavajajoče navajajo, da udeleženci sredstva pridobijo na nacionalni agenciji CMEPIUS (vključijo tudi naše kontakte, ki so sicer javno dostopni na spletnih straneh), ne omenjajo pa projektov mobilosti, postopkov in kriterijev izbora za le-te.

Res je, da se teh usposabljanj lahko osebje šol udeleži s podporo sredstev programa Erasmus+. Vendar je to mogoče le, če šola prijavi in ji je v okviru razpisa odobren projekt mobilnosti (akcije ključnega ukrepa 1).

Informacije o usposabljanjih so dobrodošle, a morajo biti ponujene vsebine skladne s potrebami šole, z evropskim načrtom šole oz. načrtovanim projektom. V takem primeru se lahko preliminarno prijavite, načrte vključite v prijavnico in, v primeru odobrenega projekta, usposabljanje v tujini tudi uresničite.