OPOZORILO

17. 12. 2018

V mesecih pred razpisnim rokom za Erasmus+ projekte mobilnosti (KA1) ste vrtci in šole oz. vzgojitelji/ce in učitelji/ce prejemniki ponudb za razna usposabljanja v tujini. Komercialni ponudniki v svojem materialu neposredno obljubljajo, da vam sredstva za udeležbo zagotovi CMEPIUS. Gre za zavajanje!

Sredstva lahko pridobite preko uspešnega projekta mobilnosti v okviru programa Erasmus+, ki ga koordinira in vodi CMEPIUS. Gre za javni razpis, na katerega se morate prijaviti kot vrtec oz. šola. Če ste uspešni, nato realizirate načrtovane in odobrene mobilnosti, ki so lahko tudi v obliki udeležbe na strukturiranem tečaju na izbrano tematiko.

Vse o razpisu najdete na naših spletnih straneh, vabimo vas na seminarje za potencialne prijavitelje.

Erasmus+ ni mus, pomaga pa!