Objavljena razpisa za pridobitev listine v VŠ in VET

16. 2. 2018

Objavili smo razpisa za pridobitev ECHE in VET listine. ECHE listina je Erasmus+ listina za visoko šolstvo in je prepogoj za visokošolske institucije, ki želijo sodelovati v kateri koli Erasmus+ aktivosti od razpisnega leta 2019 dalje. Prijavo vodi Izvajalska agencija Evropske komisije, rok je 22. marec 2018 ob 12.00.

VET listina je listina Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, katere namen je spodbuditi organizacije z izkazano kakovostjo pri večletni organizaciji mobilnosti za dijake in osebje v PIU k nadaljnjemu razvoju njihovih strategij evropske internacionalizacije. Nosilci listine se bodo od razpisa leta 2019 dalje lahko na poenostavljen način prijavili za ključni ukrep 1 (mobilnost za dijake in osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju) v okviru programa Erasmus+. Rok za prijavo je 17. maj 2018 ob 12.00.