!!NUJNO OBVESTILO ZA KA107

31. 1. 2018

Evropska komisija nas je obvestila, da zaradi tehničnih težav lahko pride do napake pri izračunu proračuna v prijavnici za projekte akcije KA107. Običajno v primerih, ko se aktivnosti vnesejo prehitro in sistem ne zazna sprememb.

Zato v primeru zaznave te konkretne napake poskusite ponovni vnesti aktivnosti in počakajte, da sistem zazna spremembe in jih tudi zabeleži v obliki pravilnih zneskov. Če pa kljub temu prijavnica ne prikaže pravilnih izračunov, vlogo vseeno oddajte do roka. Izračune sredstev v vlogi bo za vse oddane prijavnice pregledala nacionalna agencija in do podpisa pogodbe ustrezno popravila.

Hvala za razumevanje!